Translate

Information till medlemmar

Innehåll:
Andrahandsuthyrning
Akut felanmälan
Autogiro, avgiftsavisering via e-post
Avgiften
BoNea ekonomiskförvaltare
Bredband
Hemförsäkring/bostadsrättsförsäkring
Tv
Lås/Nycklar
Ordningsföreskrifter
Parkering
Sopsortering
Störningar
Trädgårdsredskap
Ventilation

Andrahandsuthyrning

Se här för information om andrahandsuthyrning.

Akut felanmälan

Akut felanmälan? Kontakta styrelsen först!
Utryckningar för akut felanmälan debiteras dig som medlem (ca 1.500 kronor) om du inte får ett godkännande från styrelsen först. Vid t.ex. vissa elavbrott så har styrelsen möjlighet att avhjälpa detta utan kostnad.

Autogiro, avgiftsavisering via e-post

För att betala månadsavgiften via autogiro samt få avgiftsavisering via e-post, skriv ut och fyll i blanketten Autogiroanmälan, medgivande.
Fyll inte i bank och kontouppgifter om ni endast vill ha avisering via e-post.

Eftersom avisering sker kvartalsvis börjar Autogiro fungera först vid nytt kvartal, skicka därför in er blankett senast den 10:e månaden innan nytt kvartal påbörjas. Du kan när som helst säga upp ditt Autogiro om du inte är nöjd. På avin framgår om avgiften kommer att betalas via Autogiro.

Blanketten skickas till:

BoNea Förvaltning AB
Fosievägen 15
214 31 Malmö

Avgiften

I månadsavgiften ingår:
 • Värme
 • Vatten
 • Bredband (Perspektiv bredband 100/100Mbit/s)
 • TV-grundutbud (digitalt via Com Hem)
 • Kollektivt bostadsrättsförsäkring. Medlem behöver endast teckna egen hemförsäkring.
Hushålls el ingår ej i avgiften. En schablonavgift för el tas ut varje månad och är för närvarande:
200 kr för en 2:a
300 kr för en 3:a
400 kr för en 4:a
Förbrukad el läses av i januari, överskjutande kostnad eller tillgodohavande justeras på april månads avi.
Föreningen gör ingen extra avläsning vid en försäljning, det är upp till köpare och säljare att själva reglera detta.

Se även Autogiro, avgiftsavisering via e-post.

Parkering

Parkering och garage tillhör inte föreningen utan ägs och förvaltas av Procendia AB. För frågor gällande parkering och garage på Parternas Gränd, vänligen kontakta Procendia AB på tel. 046-4601275 eller via e-post fastigheter@procendia.se.

BoNea ekonomiskförvaltare

BoNea är vår ekonomiskaförvaltare och på deras portal https://bonea.realportal.nu kan man logga in och se sina avier, lägenhetsuppgifter samt sina kontaktuppgifter. På avgiftsavierna finns inloggningsuppgifter till portalen man kan även logga in med Bank-id. Logga in på portalen och gå in på “För medlemmar” där har ni tre menyval.

Under Min Bostadsrätt hittar ni information om lägenheten samt att ni kan kolla på mäklarbilden “Rapport Brf Information”. När ni ska sälja lägenheten så kommer mäklaren vilja ha denna rapport och antingen kan ni skriva ut den eller så vänder sig mäklaren direkt till BoNea.
Vi rekommenderar att man kollar upp uppgifterna i mäklarbilden, tex att uppgifterna om pantbrev stämmer. Har ni lån då ska det stå “Ja” under pantnoterad och så ska alla era pantbrev finnas med. Finns det pantbrev som inte är era då kontaktar ni den bank som står som under Panthavare och uppger Pantnr/ref. Banken kommer då att skicka en avnotering till Styrelsen så att vi kan plocka bort den från mäklarbilden.

Under Mina avier hittar ni alla era avier.

Under Kontaktuppgifter kan ni lägga in era kontaktuppgifter samt ge medgivande om att få era avier utskickade på mail istället för att få en pappers avi hemskickad. Lägg gärna in telnr och mejladress så är det lätt för styrelsen att komma i kontakt med er vid behov.

Bredband

Bredband finns installerat i samtliga lägenheter och kostnaden för detta ingår i avgiften. Extra uttag kan installeras för 1000 kr/uttag. Det går även att få IP-telefoni för den som så önskar.

Leverantör: Perspektiv Bredband
Hastighet: Upp till 100 Mbit/s (nedströms och uppströms) ingår i avgiften. Vill man ha snabbare bredband så kontaktar man Perspektiv Bredband, går att utöka upp till 1Gbit/s. Tillkommande kostnad för snabbare bredband står man själv för.
När ni säljer lägenheten ska ni kontakta Perspektiv Bredband och informera dem om vilket datum som ni flyttar ut samt vilken adress det gäller.

Hemförsäkring/Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har tecknat en försäkring för de delar som föreningen ansvarar för.

På föreningsstämman 2019-06-03 beslutades det att föreningen ska teckna kollektiv bostadsrättsförsäkring och att den ingår i månadsavgiften. Detta innebär att från och med 2019-07-01 behöver medlem endast ha en hemförsäkring. Info Kollektiv Bostadsrättsförsäkring.

Tv

Föreningen har ett avtal med Comhem se infoblad från Comhem.

Lås/Nycklar

 • Ni som äger lägenheten ansvarar för både lås och nycklar till lägenheten. Att ni har alla nycklar samt att låscylinder fungerar. Tänk på att smörja låscylindern då och då med ASSA Låsspray.
 • Om ni säljer lägenheten och köparen kollar upp hur många nycklar det ska ingå och det visar sig att det saknas någon nyckel så blir ni betalningsskyldiga för byte av låscylinder och 3 nya nycklar. Vill köparen ha fler nycklar då står köparen för kostnaden av extranycklarna.
 • Varje lägenhet har 3 nycklar som grunduppsättning men det kan finnas fler om extranycklar har beställts.
 • Varje nyckel är märkt med Nyckel ID samt ett löpnummer. Nyckel ID står på den vänstra sidan och löpnumret på högra sidan. Alla nycklar har samma Nyckel ID och löpnumret är 1,2,3,4... beroende på hur många nycklar ni har.
 • För att vara säker på hur många nycklar det ska finnas till er lägenhet kan ni kontakta styrelsen på mejl karanden3141@gmail.com och uppge lägenhetsnr, antal nycklar ni har samt Nyckel ID som finns på er nyckel, exempel på Nyckel ID är 32L1. Därefter får ni svar från styrelsen på hur många nycklar det ska finnas. Om det saknas någon nyckel så är det ni som får stå för kostnaden av byte av låscylinder och 3 nya nycklar.
 • Om ni tappar bort en lägenhetsnyckel ska ni kontakta styrelsen på mejl så att en ny låscylinder och nya nycklar beställs, kostnaden för bytet står ni själv för. Tänk på att om ni säljer och köpare kollar upp hur många det ska finnas och det visar sig att det saknas någon då kommer ni bli betalningsskyldiga för ett byte av låscylinder och 3 nya nycklar.
 • Om låscylindern krånglar/kärvar prova att smörja upp den. Om detta inte hjälper då kontaktar ni styrelsen som sedan gör en felanmälan till vår fastighetsskötare. Kostnaden för att fastighetsskötaren kommer ut och åtgärdar felet står ni själva för.

Det går att beställa extranycklar till lägenheterna, men eftersom de nycklar vi har i föreningen är spärrade så går det endast att beställa genom styrelsen.

Kostnaden för extranycklar får medlemmen själv stå för. Kostnad per nyckel är ca 265 kr.

För att beställa extranycklar, kontakta styrelsen med följande information:
 • Lägehetsnummer (Fyrsiffrigt nummer som finns på dörrkarmen)
 • Nyckel ID
  Står nere till vänster på nyckelns ena sida, något i stil med 32L1.
 • Antal extranycklar som önskas
 • Telefonnr som låsfirma kan kontakta er på
Därefter får ni en ifylld rekvisition som ni lämnar hos Great Security Sverige AB som finns på Öresundsvägen 16 i Lund.
Great Security kontaktar er och informerar när ni kan hämta nyckeln och ni betalar nyckeln när ni hämtar ut den.

Sopsortering

Soprummet är placerat mellan hus 31 och 39.

Det är inte tillåtet att lägga grovsopor i soprummet, dessa tas ej om hand av de som tömmer soporna!
Det är ej tillåtet att ställa avfall vid sidan av kärlen. Avfallet tas ej med när de tömmer kärlen och innebär endast att föreningen får anlita någon som städar soprummet och vi drar då på oss onödiga kostnader.
Kärlen töms enligt tömningsschema

Soprummet är endast till för hushållssopor, matavfall, kartong, tidningspapper, glas, plast- och metallförpackningar! Övriga sopor får du själv frakta till närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation.
På ICA butiken på Fälads torget finns möjlighet att kasta batterier, glödlampor mm. Återvinningsmaskinen finns på samma plats för pantning av Pet flaskor.
Återvinningscentral finns på
Gunnesbo:
Traktorvägen 18, Lund
Mån. – tors. 11-18
Fre. – sön. 09-15
Gastelyckan:
Kalkstensvägen 22, Lund
Mån. – tors. 08-20
Fre. – sön. 09-15

Påsar till matavfall hittar du precis innanför ingången till källaren under port 39.

Soprummet är begränsat till utrymme och speciellt kartongkärlet blir fort överfullt. Några enkla saker att tänka på när man slänger kartong:
 1. Kompaktera lådor, kartonger och förpackningar innan de slängs i sopkärlet. Man kan vika ihop eller skära sönder dem så att de tar minsta möjliga plats.
 2. Se till att du bara slänger rätt saker bland kartongerna; frigolit, pappersblad och plast hör inte hemma i kartongkärlet.
 3. Har man stora mängder kartong så bör man överväga att köra till kommunens återvinningscentraler alternativt att fördela mängden över flera veckor.
 4. Finns det inte plats i kärlet så bör man antingen kompaktera och göra plats eller ta med det hem igen. Kärlen för kartong töms måndagar. Överfulla sopkärl töms ej och sopor vid sidan av kärlen skapar oreda och besvär för alla inklusive de som skall tömma soporna och innebär även stora och onödiga kostnader för föreningen.
Några bra länkar är:

Störningar

Att regelmässigt störa grannar är brott mot stadgarna, är den som stör en andrahandshyresgäst vilar ansvaret ändå på bostadsrättsinnehavaren. Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan i värsta fall mista sitt medlemskap och därmed tvingas sälja bostadsrätten.

I ordningsföreskrifterna finns information om hur man hanterar eventuella störningar.

Trädgårdsredskap

Medlemmar i föreningen har möjlighet att låna gräsklippare, räfsa, kratta, spade m fl trädgårdsredskap. De finns tillgängliga för utlåning under max 3 timmar åt gången.

Trädgårdsredskapen står i ett förråd som endast styrelsen har tillgång till, för att låna trädgårdsredskap kontaktar du någon i styrelsen (kontaktinformation finns uppsatt i samtliga trapphus). När du är klar kontaktar du åter någon i styrelsen.

Ventilation

Den hustyp vi har är väldigt tät eftersom fasaden består av cellplast. Ventilationssystemet består av två delar: från-luft och till-luft. Från-luften sköts av luftventil i badrum/toalett samt fläkten i köket. Dessa ventiler suger ut luft med hjälp av fläkt på taket. Till-luft sköts genom alla de lufthål som finns i fönsterkarmarna. Dessa lufthål kan vara öppna/halvöppna eller helt stängda.

Ventilationssystem funkar som det skall om alla lufthål är öppna och det blir då en bra luftgenomströmning. Om man däremot stänger till för många lufthål vid fönsterkarmarna blir det undertryck (luft sugs ut men det kommer inte in tillräckligt). Då kan det bli baksug och luft sugs upp från avlopp och toalettkrök vilket kan göra att det luktar illa.

Ett sätt att kolla om det är baksug är att kolla om det är vinddrag genom brevlådeinkastet. Öppna brevinkastet och lyssna samt sätt handen för. Är det baksug känner man hur det riktigt strömmar in luft och det borde nästa höras när man öppnar och stänger inkastet.

För mer information om hur ventilationssystemet fungerar och enkla tips på hur ni själva kan utföra underhåll på systemet se länk "Information om ventilationssystemet".