Nyheter

På uppdrag av styrelsen kommer Climat 80 att utföra den obligatoriska ventilations kontrollen under december.

Styrelsen har delat ut ett informationsblad till alla medlemmar.

 

Mvh

Styrelsen

Hej.

BoNea som är föreningens ekonomiska förvaltare har för ett tag sedan blivit uppköpta av Nabo. Detta innebär att det blir en ny rutin för betalning av avi/hyra. BoNea har skickat ut ett informationsblad till styrelsen som ska delas ut till våra medlemmar. Informationsbladet kommer även läggas upp på hemsidan under Kontakt/Månadsavgift & avier.

Förändringar som kommer att ske är:

  • Avier kommer inte skickas ut kvartalsvis utan det blir månadsvis avisering. Första avin kommer i mitten av september 2021 och avser avgiften för oktober. Första avin måste betalas manuellt därefter kan man ändra aviseringsätt till e-post och ändra till autogiro/e-faktura. Om man inte gör någon ändring av aviseringsätt så kommer en pappersavi att fortsätta skickas ut. Från och med den tredje aviseringen som görs så påförs en aviseringskostnad om 29 kr per pappersavi.
  • Föreningen får nytt bankgironummer från och med avin för oktober (avin som kommer i mitten av september). Det är därför viktigt att ni betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som finns på avin.
  • Har ni idag aktiverat autogiro så kommer den att avslutas automatiskt när nuvarande bankgironummer avslutas. Autogiro/e-faktura kan aktiveras efter att man betalt den första avin manuellt. Se
    för info om hur man ändrar aviseringsätt och betalsätt.
  • Nuvarande portal (https://bonea.realportal.nu/) kommer avslutas under hösten och ny portal finns nu tillgänglig på https://nabo.se/ inloggning sker med BankID.

För frågor gällande din avi/betalning kan ni kontakta BoNea på följande sätt

  • E-post:
  • Telefon: 040-6313050, vardagar 09:00-12:00

Informationsbladet se länk nedan eller på hemsidan under Kontakt/Månadsavgift & Avier

BoNea info till medlemmar-hyresgäster.pdf

 

Mvh

Styrelsen

Hej.

Under sommaren 2021 har vi bytt ut all belysning till Led belysning. I alla trapphus samt källaren i hus 39-41 är det även installerat smart belysning vilket innebär att belysningen automatiskt tänds vid rörelse men endast då ljusförhållandet är dåligt. Det betyder att under kväll/natt så är det släckt i trapphusen men så snart någon rör sig i trapphuset så tänds belysningen upp efterhand som sensorerna känner av rörelse. Belysningen släcks automatiskt ca 90s efter att sensorerna inte känt av någon rörelse.

Miljöbelysning som installerat belysningen kommer att komma och justera känsligheten då vi märkt att vissa armaturer tänds även när ingen rör sig i trapphusen.

Mvh

Styrelsen

 

Hej.

Föreningsstämman är planerad att genomföras den 23/6 kl 18:30.

Stämman kommer hållas på lekplatsen vid hus 41. Vid dåligt väder genomförs den digitalt.

En kallelse kommer delas ut till respektive lägenhet med länk till ett eventuellt digitalt möte.

Den 23/6 kommer vi gå ut med information om det blir utomhus eller digitalt. Information anslås vid varje trapphus.

 

Länk till Kallelse.

Länk till Årsredovisningen.

Länk till förslag på nya cykelparkeringar.

 

Mvh

Styrelsen