Nyheter

Miljöstation

Hej.

De senaste månaderna har vi haft problem med att kärlen till kartong har blivit överfyllda vid flera tillfällen och att det då har resulterat i att kartonger placerats på golvet eller uppepå kärlen. Kärlen blir överfyllda på grund av att man slänger stora och hela kartonger i kärlen, kärlen blir med andra ord bara fyllda med luft. Kartonger ska rivas sönder, delas eller plattas till så att de tar så liten plats som möjligt.

Styrelsen har beslutat att öka tömningsfrekvensen till två gånger per vecka. Kärlen kommer från och med vecka 3 tömmas måndagar och torsdagar.

För mer information om avfallshanteringen se länk sopsortering som finns under menyn "Mitt boende".

Kärlen töms enligt schema:

Mvh

Styrelsen