Nyheter

OVK-besiktning

På uppdrag av styrelsen kommer Climat 80 att utföra den obligatoriska ventilations kontrollen under december.

Styrelsen har delat ut ett informationsblad till alla medlemmar.

 

Mvh

Styrelsen