Den hustyp vi har är väldigt tät eftersom fasaden består av cellplast. Ventilationssystemet består av två delar: från-luft och till-luft. Från-luften sköts av luftventil i badrum/toalett samt fläkten i köket. Dessa ventiler suger ut luft med hjälp av fläkt på taket. Till-luft sköts genom alla de lufthål som finns i fönsterkarmarna. Dessa lufthål kan vara öppna/halvöppna eller helt stängda.

Ventilationssystem funkar som det skall om alla lufthål är öppna och det blir då en bra luftgenomströmning. Om man däremot stänger till för många lufthål vid fönsterkarmarna blir det undertryck (luft sugs ut men det kommer inte in tillräckligt). Då kan det bli baksug och luft sugs upp från avlopp och toalettkrök vilket kan göra att det luktar illa.

Ett sätt att kolla om det är baksug är att kolla om det är vinddrag genom brevlådeinkastet. Öppna brevinkastet och lyssna samt sätt handen för. Är det baksug känner man hur det riktigt strömmar in luft och det borde nästa höras när man öppnar och stänger inkastet.

För mer information om hur ventilationssystemet fungerar och enkla tips på hur ni själva kan utföra underhåll på systemet se länk Information om ventilationssystemet.