Medlemmar i föreningen har möjlighet att låna gräsklippare, räfsa, kratta, spade m fl trädgårdsredskap.

Trädgårdsredskapen står i ett förråd som endast styrelsen har tillgång till, för att låna trädgårdsredskap kontaktar du någon i styrelsen (kontaktinformation finns uppsatt i samtliga trapphus). När du är klar kontaktar du åter någon i styrelsen.