Soprummet är placerat mellan hus 31 och 39.

Soprummet är endast till för restavfall, matavfall, kartong, tidningspapper, glas, plast- och metallförpackningar! Övrigt avfall ska lämnas in på kommunens återvinningscentraler eller återvinningsstationer.
ICA butiken på Fälads torget har en återvinningsmaskin för batterier, lampor och små elektronik. Återvinningsmaskinen är placerad i anslutning till pantning av Pet flaskor. Länk till kommunens återvinningsstationer finns längre ner på sidan.

Matavfallspåsar finns till höger innanför dörren till källaren under port 39.

Det är inte tillåtet att lämna till exempel grovavfall och elektronik (möbler, torkställningar, dammsugare mm.) i soprummet, dessa tas ej om hand av de som tömmer kärlen! Grovavfall och elektronik ska lämnas in på kommunens återvinningscentraler eller återvinningsstationer.

Det är ej tillåtet att ställa avfall på golvet eller uppepå locken till kärlen. Om kärlen är blockerade av avfall som placerats på golvet eller om kärlen är överfyllda så kan det innebära att renhållningsverket inte tömmer kärlen eftersom de anser att kärlen är blockerade och att föreningen drar på sig kostnader för extra tömning och städning av soprummet.

Länk till Sorteringsguide.

Link to Recycling guide.


Avfallskärlen töms enligt schema. The waste bins are emptied according to schedule:

Soprummet är begränsat till utrymme och speciellt kartongkärlet blir fort överfullt. Några enkla saker att tänka på:

  1. Kompaktera lådor, kartonger och förpackningar innan de slängs i sopkärlet. Man ska vika ihop eller skära sönder dem så att de tar minsta möjliga plats.
  2. Se till att du slänger avfallet i rätt kärl. Bär man med sig papper i en plastpåse så ska pappret slängas i kärlet för papper och plastpåsen ska slängas i kärlet för plast.
  3. Har man stora mängder kartong så bör man överväga att lämna det till kommunens återvinningscentraler alternativt avvakta till kärlen har tömts.
  4. Finns det inte plats i kärlet så bör man antingen kompaktera och göra plats eller ta med det hem igen. Överfulla sopkärl töms ej och sopor vid sidan av kärlen skapar oreda och besvär för alla inklusive de som skall tömma soporna och innebär även stora och onödiga kostnader för föreningen.

Kommunens återvinningscentral finns på:

Gunnesbo:
Traktorvägen 18, Lund
Mån. – tors. 11-18
Fre. – sön. 09-15

Gastelyckan:
Kalkstensvägen 22, Lund
Mån. – tors. 08-20
Fre. – sön. 09-15

Några bra länkar är: