Soprummet är placerat mellan hus 31 och 39.

Det är inte tillåtet att lägga grovsopor i soprummet, dessa tas ej om hand av de som tömmer soporna!
Det är ej tillåtet att ställa avfall vid sidan av kärlen. Avfallet tas ej med när de tömmer kärlen och innebär endast att föreningen får anlita någon som städar soprummet och vi drar då på oss onödiga kostnader.
Kärlen töms enligt tömningsschema:

Soprummet är endast till för restavfall, matavfall, kartong, tidningspapper, glas, plast- och metallförpackningar! Övriga sopor får du själv frakta till närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation.
På ICA butiken på Fälads torget finns möjlighet att kasta batterier, glödlampor mm. Återvinningsmaskinen finns på samma plats för pantning av Pet flaskor.
Återvinningscentral finns på

Gunnesbo:
Traktorvägen 18, Lund
Mån. – tors. 11-18
Fre. – sön. 09-15

Gastelyckan:
Kalkstensvägen 22, Lund
Mån. – tors. 08-20
Fre. – sön. 09-15

 

Påsar till matavfall hittar du precis innanför ingången till källaren under port 39.

Soprummet är begränsat till utrymme och speciellt kartongkärlet blir fort överfullt. Några enkla saker att tänka på när man slänger kartong:

  1. Kompaktera lådor, kartonger och förpackningar innan de slängs i sopkärlet. Man kan vika ihop eller skära sönder dem så att de tar minsta möjliga plats.
  2. Se till att du bara slänger rätt saker bland kartongerna; frigolit, pappersblad och plast hör inte hemma i kartongkärlet.
  3. Har man stora mängder kartong så bör man överväga att köra till kommunens återvinningscentraler alternativt att fördela mängden över flera veckor.
  4. Finns det inte plats i kärlet så bör man antingen kompaktera och göra plats eller ta med det hem igen. Kärlen för kartong töms måndagar. Överfulla sopkärl töms ej och sopor vid sidan av kärlen skapar oreda och besvär för alla inklusive de som skall tömma soporna och innebär även stora och onödiga kostnader för föreningen.

Några bra länkar är: