Säljare och köpare blir överens och skriver avtal
Tre överlåtelseavtal ska skrivas, ett till säljaren, ett till köparen och ett som skall lämnas till bostadsrättsföreningen. 
Köparen har undersökningsplikt och säljaren har informationsplikt om de fel och brister i lägenheten som är kända! 
Följande gäller:

  • Bostadsrätten säljes i befintligt skick 
  • Medlemskap i föreningen kan endast beviljas när det finns ett undertecknat avtal mellan köpare och säljare (t.ex. gåvobrev, testamente, skifteshandling registrerad i tingsrätten m.fl.) . 
  • Avtalet ligger till grund för prövningen av medlemskapet. Detta avtal kan köpare och säljare erhålla genom mäklare.

 

Hur regleras elförbrukningen vid försäljning?
Vid överlåtelse är det upp till köpare och säljare att själva reglera detta. Föreningen gör ingen extra avläsning vid överlåtelse. Förbrukad el läses av i januari och överskjutande kostnad eller tillgodohavande justeras på mars månads avgifts avi.


Efter avslutat försäljning.
Föreningens ekonomiska förvaltare redovisar kontrolluppgifterna på blankett KU55 till skatteverket senast den 31 januari året efter att försäljningen har genomförts. Därefter skickar vår ekonomiska förvaltare en kopia på redovisade kontrolluppgifter till den som sålt lägenheten.