Att regelmässigt störa grannar är brott mot stadgarna, är den som stör en andrahandshyresgäst vilar ansvaret ändå på bostadsrättsinnehavaren. Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan i värsta fall mista sitt medlemskap och därmed tvingas sälja bostadsrätten.

I ordningsföreskrifterna finns information om hur man hanterar eventuella störningar.

Icon representing an icon       

 

Ordningsföreskrifter Brf Käranden 3141