Beställ Nyckel

Det går att beställa extranycklar till lägenheterna, men eftersom de nycklar vi har i föreningen är spärrade så går det endast att beställa genom styrelsen i nedanstående formulär. Kostnaden för extranycklar får medlemmen själv stå för. Kostnad per nyckel är ca 265 kr.

Därefter får ni en ifylld rekvisition som ni lämnar hos Great Security Sverige AB som finns på Öresundsvägen 16 i Lund.
Great Security kontaktar er och informerar när ni kan hämta nyckeln och ni betalar nyckeln när ni hämtar ut den.
 
Bra att veta
  • Ni som äger lägenheten ansvarar för både lås och nycklar till lägenheten. Att ni har alla nycklar samt att låscylinder fungerar. Tänk på att smörja låscylindern då och då med ASSA Låsspray.
  • Om ni säljer lägenheten och köparen kollar upp hur många nycklar det ska ingå och det visar sig att det saknas någon nyckel så blir ni betalningsskyldiga för byte av låscylinder och 3 nya nycklar. Vill köparen ha fler nycklar då står köparen för kostnaden av extranycklarna.
  • Varje lägenhet har 3 nycklar som grunduppsättning men det kan finnas fler om extranycklar har beställts.
  • Varje nyckel är märkt med Nyckel ID samt ett löpnummer. Nyckel ID står på den vänstra sidan och löpnumret på högra sidan. Alla nycklar har samma Nyckel ID och löpnumret är 1,2,3,4... beroende på hur många nycklar ni har.
  • För att vara säker på hur många nycklar det ska finnas till er lägenhet kan ni kontakta styrelsen på mejl  och uppge lägenhetsnr, antal nycklar ni har samt Nyckel ID som finns på er nyckel, exempel på Nyckel ID är 32L1. Därefter får ni svar från styrelsen på hur många nycklar det ska finnas. Om det saknas någon nyckel så är det ni som får stå för kostnaden av byte av låscylinder och 3 nya nycklar.
  • Om ni tappar bort en lägenhetsnyckel ska ni kontakta styrelsen på mejl så att en ny låscylinder och nya nycklar beställs, kostnaden för bytet står ni själv för. Tänk på att om ni säljer och köpare kollar upp hur många det ska finnas och det visar sig att det saknas någon då kommer ni bli betalningsskyldiga för ett byte av låscylinder och 3 nya nycklar.
  • Om låscylindern krånglar/kärvar prova att smörja upp den. Om detta inte hjälper då kontaktar ni styrelsen som sedan gör en felanmälan till vår fastighetsskötare. Kostnaden för att fastighetsskötaren kommer ut och åtgärdar felet står ni själva för.

 

 

  Refresh Captcha