Sidan uppdaterad 2024-01-11 se text i rött.

Administrativ Information

Utdrag ur lägenhetsförteckningen?
Mäklarbild hämtas från mäklarservice.com.

Vart skickar jag ansökan om medlemskap och överlåtelseavtal?
Föreningen har en digital posthantering som hanteras av NABO 

Adress digital brevlåda:
Brf Käranden 31-41
NABO 15553, FE 617
107 76 Stockholm

Allmän information

Äger föreningen marken som fastigheterna står på?
Ja, föreningen äger marken.

Hur ser ni på delat ägande (om föräldrarna köper lägenheten till sitt barn)? hur mycket vill ni att barnet äger?
Föräldrar kan köpa lägenheten till sitt barn men varje barn som bor i lägenheten ska äga vardera 10 %.

Godkänns juridisk person som medlem i föreningen?
Nej.

Har ni tillsyn på lägenheten innan köparen flyttar in?
Nej, upp till köparen att besiktiga bostaden och tillhörande förråd.

Pantsättningsavgift, vilket belopp?
1,0 % av prisbasbeloppet per pant som köparen betalar.

Vem betalar överlåtelseavgiften? och hur stor är den?
2,5 % av prisbasbeloppet som köparen betalar.

Vad ingår i avgiften?
Värme, vatten, bredband (Bahnhof 1000/1000 Mbit/s), TV (Tele 2 digitalt grundutbud). Kollektiv bostadsrättsförsäkring medlem behöver endast teckna hemförsäkring. 

Hushållets elförbrukning ingår ej i avgiften. En schablonavgift för el tas ut varje månad och är för närvarande:
250 kr för en 2:a.
380 kr för en 3:a.
420 kr för en 4:a.

Verklig förbrukning läses av 4 gånger per år (31-dec, 31-mar, 30-jun, 30-sep).
Överskjutande kostnad eller tillgodohavande för perioden okt-dec justeras på avin som avser avgift för mars.
Överskjutande kostnad eller tillgodohavande för perioden jan-mars justeras på avin som avser avgift för juni.
Överskjutande kostnad eller tillgodohavande för perioden apr-jun justeras på avin som avser avgift för september.
Överskjutande kostnad eller tillgodohavande för perioden jul-sep justeras på avin som avser avgift för december.

Hur regleras elförbrukningen vid försäljning?
Vid överlåtelse är det upp till köpare och säljare att själva reglera detta. Föreningen gör ingen extra avläsning vid överlåtelse.

Har ni några planerade avgiftshöjningar?
Nej. Från och med 1-jan 2024 höjdes avgiften med 8%

Radonhalt?
Kontroll av radon utfördes under perioden 13/2-23/4 2019. Högsta uppmätta årsmedelvärde låg på 100 Bq/m³ vilket är under gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Har föreningen en underhållsplan?
Ja, underhållsplan uppdaterades 2021 och sträcker sig fram till 2071.

Vad finns det för planerade renoveringar?
Inga större underhållsarbeten finns planerade de kommande åren.

Gjorda renoveringar?
Fastigheterna blev totalrenoverade 2008-2009, Tidigare tvåvåningshus som man byggde på ytterligare två våningar. Fuktmätningar i fasad utförda, fasadrengöring och exteriör detaljer under 2018, utökning av fasadbelysning. Bytt kv, vv och vvc rör samt tilläggsisolerade värmerören i krypgrunden 2020. All belysning i trapphus, källare, förrådsbyggnader och gatubelysningen har bytts till led sommaren 2021. Underhållsarbete av fasader, balkonger, loftgångar och murar vid entréer är utfört, klart 25/11-2022. 

Vad har ni för bredband/tv?
Fiber genom Bahnhof 1000mbit/1000Mbit. TV genom Tele2 Digital grundutbud.

Finns det möjlighet att hyra parkering i föreningen och hur stor avgift ligger det på?
Föreningen har ingen egen parkering. Parkering kan fås via Procendia AB, tel: 046-4601275, e.post: . Kontakta Procendia AB för uppgift om kostnader.

Tillhörande förråd?
Alla lägenheter har ett tillhörande förråd. Föreningen har 7 extra förråd att hyra ut dessa kostar 150 kr/månad. Kontakta styrelsen för att kontrollera om det finns något ledigt.

Är uteplatserna till marklägenheterna upplåtna med nyttjanderätt?
Ja. Medlemmen ansvarar för skötseln.

Vad har ni för uppvärmning?
Fjärrvärme från Kraftringen.

Finns det samlingslokal att tillgå?
Nej.

Finns det inre reparationsfond som tillhör lägenheten?
Nej.

Hur många nycklar finns det till lägenheterna?
Kontrollera med styrelsen hur många nycklar det ska finnas till lägenheten. Enklast är om ni mejlar till och uppger vilken lägenhet det gäller samt anger Nyckel ID som finns på nyckeln, är i stil med 32L1. Om någon nyckel saknas vid överlåtelsen så är det säljaren som står för kostnaden för byte av låscylinder och 3 nya nycklar. Enklast är att reglera detta på köpeskillingen. Kostnaden för byte ligger på ca 4100-5800:- beroende på om man måste byta cylinder eller om man kan lägga om befintlig cylinder.

 

Ladda ner

Icon representing an icon       

Energideklaration
Parternas Gränd 31-33
Parternas Gränd 35-37
Parternas Gränd 39-41

Stadgar
Årsredovisningar
Ordningsföreskrifter