Fastighet

Climat80 Fastighetsservice (fd Clifa)
Telefon 046-10 14 02
Mån-fre: 7.00-16.00
E-post: 

Akuta fel

Vid akuta fel efter arbetstid, kontakta styrelsen.

Utryckningar för akut felanmälan debiteras dig som medlem (ca 1.500 kronor) om du inte får ett godkännande från styrelsen först.
Vid t.ex. vissa elavbrott så har styrelsen möjlighet att avhjälpa detta utan kostnad.

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall

Ring 112 

Bredband

Svenska Stadsnät Perspektiv
Telefon 0755-55 00 00
Mån-fre: 9.00-17.30 (Lunchstängt: 12.00-13.00)
E-post:  

TV

Tele2
Telefon 90 222
Vardagar: 08 - 19 och Lördag: 09 – 15

Insekter/skadedjur

Anticimex Telefon 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring