Vid eventuell vattenläcka ska ni omgående stänga av inkommande vatten i er lägenhet. Kallvatten och varmvatten stängs av med kranar som finns bakom en plåtlucka i badrum/toalett. I vissa lägenheter finns luckan bakom tvättmaskin/torktumlare. Kontakta därefter styrelsen.

Om ni drabbas av strömavbrott:

  1. Kontrollera jordfelsbrytare och säkringar inne i lägenheten och återställ de som löst ut. Att jordfelsbrytare eller säkring har löst ut kan innebära att man anslutit någon elektrisk apparat som är defekt.
  2. Om jordfelsbrytare och säkringar inte har löst ut. Gå in på Kraftringens hemsida och kontrollera om det pågår ett strömavbrott.
  3. Om det inte pågår ett strömavbrott då kontaktar ni styrelsen för hjälp att kontrollera huvudsäkringarna.

På kraftringens hemsida kan man hitta praktiska tips om strömmen skulle gå. Om du har ett mobilnummer registrerat på din hemadress så får du automatiskt sms-avisering vid avbrott som berör din adress. Mer info finns på Kraftringens hemsida.

Upplever ni att det är problem med uppvärmningen eller ventilationen i lägenheten kontakta styrelsen som sedan gör en felanmälan till föreningens fastighetsförvaltare. 

Anmäl till styrelsen om ni upptäcker fel eller brister på till exempel hissar, belysning i trapphus, entrédörrar, fasader eller eller andra saker som föreningen har ansvarar för. 

Fastighet

Fel och brister på till exempel köksskåp, vitvaror, golv mm behöver inte rapporteras till styrelsen eftersom det är medlemmen själv som har underhållsansvar för dessa saker. I föreningens stadga under paragraf 35 till 43 finns det beskrivet vad medlemmen ansvarar för. Är medlemmen behov av snickare, målare eller elektriker så kan man kontakta föreningens fastighetsskötare Climat80 och fråga om hjälp. Climat80 fakturerar sedan kostnaden för utfört arbete. Tänk på att om diskmaskin eller tvättmaskinen läcker vatten så ska styrelsen kontaktas omgående.

Climat80 Fastighetsservice (fd Clifa)
Telefon 046-10 14 02
Mån-fre: 7.00-16.00
E-post: 

Akuta fel

Kontakta alltid styrelsen, telefonnummer till styrelsemedlemmar finns på tavlan vid entrén.

Utryckningar för akut felanmälan debiteras dig som medlem (ca 1.500 kronor) om du inte får ett godkännande från styrelsen först.
Vid t.ex. vissa elavbrott så har styrelsen möjlighet att avhjälpa detta utan kostnad.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall

Ring 112 

 

Bredband

Bahnhof
Telefon 010-510 00 00

 

TV

Tele2
Telefon 90 222
Vardagar: 08 - 19 och Lördag: 09 – 15

 

Insekter/skadedjur

Anticimex Telefon 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring