I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ekonomisk Plan

Årsredovisning 2022.pdf

Årsredovisning 2021.pdf

Årsredovisning 2020.pdf

Årsredovisning 2019.pdf

Årsredovisning 2018.pdf

Årsredovisning 2017.pdf