Translate

måndag 10 juli 2017

Information om ventilation

Vid den injustering av luftflöden som gjordes under december 2016 framkom det en del brister i ventilationssystemet som behöver åtgärdas. I samband med detta har även en generell och grundläggande information sammanställts som ämnar underlätta det löpande underhållet, för att luftflödena på så vis skall fortsatt vara så bra som möjligt.

Föreningen har därför tagit in anbud för att få specifika problem åtgärdade och har fått information om kostnaden för detta. I samband med att de identifierade problemen åtgärdas kommer de berörda lägenheterna få ytterligare information rörande de anmärkningar som gjordes vid injusteringen. Informationen kommer delas ut den 12/7-17.

Därmed hoppas styrelsen kunna upplysa alla medlemmar hur ventilationssystemet fungerar samt hur man själv underhåller ventilationssystemet i sin lägenhet på bästa sätt.

Rådfråga alltid styrelsen vid renovering för att säkerställa att ni har valt en spiskåpa som är anpassad för fastighetens ventilationssystem.

Allmän informationen som delas ut den 12/7-17 finns tillgängligt på föreningens hemsida under länken ”Ventilation” som finns på sidan ”Information till medlemmar”. Information som delas ut till berörda lägenheter finns ej upplagd på hemsidan utan kommer bara delas ut till respektive lägenhet.

Mvh
Styrelsen

Extranycklar.

Hej.
Behöver ni extranycklar till lägenheten? Nycklar kan bara beställas om ni fått en rekvisition från nyckelansvarig som sitter i styrelsen. Mer information finns på vår hemsida under "Information till medlemmar"

Mvh
Styrelsen