Translate

tisdag 29 november 2016

Föreningens ekonomi

Hej.
Den 8/11 så hade vi en genomgång av 2017 år budget tillsammans med BoNea. Ekonomin ser bra ut men vi tog med oss några punkter som vi behövde behandla på vårt styrelsemöte den 22/11.
  1. Om vi ska flytta över pengar från sparkontot i SEB till SBAB kontot.
  2. En eventuell höjning av avgifterna för att möta inflationen och eventuella räntehöjningar.
  3. Om vi ska låta BoNea förhandla vid omläggning av föreningens lån.
På styrelsemötet togs det beslut att flytta över en summa till SBAB kontot där vi får 0,5% ränta. SEB konto ger i dagsläget 0% ränta. Detta innebär att vi under hösten har flyttat 2,2 mkr från SEB till SBAB kontot.
Vi besluta även att en höjning av avgifterna kommer att ske med 2% från och med den 1/1-2017.
Gällande om BoNea ska ta över förhandlingarna av omläggningar av lån så diskutera vi endast för och nackdelar med att låta BoNea hantera kommande omläggningar. Då nästa omläggning av lån först kommer att ske i mars 2018 valde vi att avvakta med ett beslut.
Styrelsen syn på kommande omläggning är att vi i samband med omläggningen av lånet gör en större amortering samt ser till så att amortering ingår i lånet. 

Mvh
Styrelsen

tisdag 15 november 2016

Injustering/ovk av ventilationsystem

Hej.
Injustering/ovk av ventilationssystemet kommer att utföras 7-9/12. Utskick kommer att skickas ut med information om vilken dag och tid som Climat 80 behöver tillträde till era lägenheter. Antingen är man hemma eller så ger man tillstånd så att de kan gå in med huvudnyckeln. Priset vi fått för injustering/ovk bygger på att Climat 80 kan utföra arbetet utan avbrott. Om Climat 80 måste komma tillbaka en annan dag p.g.a att någon inte gett tillträde till sin lägenhet så kommer föreningen bli fakturerade för extra besöket. Denna extra kostnad kommer att fördelas på de medlemmar som orsakat den. Enligt föreningens stadgar så är medlemmar skyldiga att ge tillträde så att föreningen kan utföra nödvändiga underhållsarbeten.

Mvh
Styrelsen