Translate

måndag 17 oktober 2016

Ventilations rengöring utförd under v41

Hej.
Som ni vet så har Omnino utfört rengöring av ventilationskanalerna i våra fastigheter under v41. Varje medlem fick ett utskick/information om vilken dag och tid som gällde för medlemmens lägenhet. Medlemmarna hade möjlighet att vara hemma vid gällande tidpunkt eller ge Omnino tillåtelse att gå in med huvudnyckel. Styrelsen kommer nu gå igenom och se om det eventuellt är några lägenheter som ej blivit åtgärdade. Lägenheter som ej blivit åtgärdade kommer få ett nytt utskick med information om datum och tidpunkt för utförande av rengöringen. Eftersom detta orsakar en merkostnad så kommer den enskilde medlemmen få stå för denna kostnad själv.

När alla lägenheter är åtgärdade kommer vi göra ett nytt utskick med dag och tid för injustering av ventilationen. För att en injustering ska kunna utföras så måste varje lägenhet först fått ventilationskanalerna rengjorda. Injustering av ventilationen hoppas vi kunna påbörjas under v44-45.

Mvh
Styrelsen