Translate

tisdag 29 november 2016

Föreningens ekonomi

Hej.
Den 8/11 så hade vi en genomgång av 2017 år budget tillsammans med BoNea. Ekonomin ser bra ut men vi tog med oss några punkter som vi behövde behandla på vårt styrelsemöte den 22/11.
  1. Om vi ska flytta över pengar från sparkontot i SEB till SBAB kontot.
  2. En eventuell höjning av avgifterna för att möta inflationen och eventuella räntehöjningar.
  3. Om vi ska låta BoNea förhandla vid omläggning av föreningens lån.
På styrelsemötet togs det beslut att flytta över en summa till SBAB kontot där vi får 0,5% ränta. SEB konto ger i dagsläget 0% ränta. Detta innebär att vi under hösten har flyttat 2,2 mkr från SEB till SBAB kontot.
Vi besluta även att en höjning av avgifterna kommer att ske med 2% från och med den 1/1-2017.
Gällande om BoNea ska ta över förhandlingarna av omläggningar av lån så diskutera vi endast för och nackdelar med att låta BoNea hantera kommande omläggningar. Då nästa omläggning av lån först kommer att ske i mars 2018 valde vi att avvakta med ett beslut.
Styrelsen syn på kommande omläggning är att vi i samband med omläggningen av lånet gör en större amortering samt ser till så att amortering ingår i lånet. 

Mvh
Styrelsen

tisdag 15 november 2016

Injustering/ovk av ventilationsystem

Hej.
Injustering/ovk av ventilationssystemet kommer att utföras 7-9/12. Utskick kommer att skickas ut med information om vilken dag och tid som Climat 80 behöver tillträde till era lägenheter. Antingen är man hemma eller så ger man tillstånd så att de kan gå in med huvudnyckeln. Priset vi fått för injustering/ovk bygger på att Climat 80 kan utföra arbetet utan avbrott. Om Climat 80 måste komma tillbaka en annan dag p.g.a att någon inte gett tillträde till sin lägenhet så kommer föreningen bli fakturerade för extra besöket. Denna extra kostnad kommer att fördelas på de medlemmar som orsakat den. Enligt föreningens stadgar så är medlemmar skyldiga att ge tillträde så att föreningen kan utföra nödvändiga underhållsarbeten.

Mvh
Styrelsen

måndag 17 oktober 2016

Ventilations rengöring utförd under v41

Hej.
Som ni vet så har Omnino utfört rengöring av ventilationskanalerna i våra fastigheter under v41. Varje medlem fick ett utskick/information om vilken dag och tid som gällde för medlemmens lägenhet. Medlemmarna hade möjlighet att vara hemma vid gällande tidpunkt eller ge Omnino tillåtelse att gå in med huvudnyckel. Styrelsen kommer nu gå igenom och se om det eventuellt är några lägenheter som ej blivit åtgärdade. Lägenheter som ej blivit åtgärdade kommer få ett nytt utskick med information om datum och tidpunkt för utförande av rengöringen. Eftersom detta orsakar en merkostnad så kommer den enskilde medlemmen få stå för denna kostnad själv.

När alla lägenheter är åtgärdade kommer vi göra ett nytt utskick med dag och tid för injustering av ventilationen. För att en injustering ska kunna utföras så måste varje lägenhet först fått ventilationskanalerna rengjorda. Injustering av ventilationen hoppas vi kunna påbörjas under v44-45.

Mvh
Styrelsen

måndag 4 juli 2016

Stöld av brandsläckare.

Idag så har någon stulit brandsläckaren som fanns i entrén till 37:an. Någon har låtit porten vara öppen under dagen/kvällen. Vi vill bara påminna om att har man ställt upp porten för att man håller på att bära ut/in saker så måste man se till att stänga den när man är klar. Portarna ska vara stängda för att hålla obehöriga ute från våra fastigheter. Tänk även på att detta även gäller dörrarna till förråden, soprummet och dörrarna ner i källaren.
Vi har under kvällen köpt och hängt upp en ny i entrén. Det är viktigt att vi har ett bra förebyggande brandskyddsarbete och att det finns brandsläckare i varje entré.
Vi rekommenderar även att man som enskild medlem köper en egen brandsläckare. Kolla med era försäkringsbolag eventuellt så får ni en billigare hemförsäkring.

Soprummet.

Tidigare har det varit stora problem med att medlemmar inte kan respektera de regler som finns för soprummet. Vi kontaktade därmed Lunds renhållningsverk för att optimera antalet kärl samt hur ofta de ska tömmas. Det har blivit bättre med dessa förändringar men då och då så är det någon som missköter sig och ställer sopporna utanför kärlen. Detta medför att Lunds renhållningsverk inte tar med sig avfallet eller i värsta fall så tömmer de inte kärlen för att det är överfulla eller p.g.a att det står för mycket på golvet som försvårar tömningen.
Föreningen får då be fastighetsskötaren Clifa att rensa upp och därmed drar vi på oss en onödig kostnad.
På hemsidan finns det information om vad som gäller i soprummet.
Har man stora mängder kartong så rekommenderar vi er att ni slänger det på Fälads torget. Där finns det en återvinningsstation, alternativt så åker ni till en återvinningscentral. Återvinningscentralerna finns på Gastelyckan och Gunnesbo, gå in på Lunds kommuns hemsida för mer information.

Bifogar en bild som visar hur det absolut inte får se ut i soprummet.


Mvh
Styrelsen

torsdag 16 juni 2016

Föreningsstämma 2016-06-13

Föreningsstämman genomfördes den 13/6 och totalt deltog 10 medlemmar.
Protokoll och årsredovisning hittar ni under fliken "Om föreningen".
Vi vill tacka Ola, Klas, Salam och Jonathan för deras insattser under det gångna året.
Nya styrelsemedlemmar blev Olga Frenneson, Håkan Jönsson och Sandra Pipic.

Den nya styrelsen är:
Peter Vazdekis Ordförande
Olga Frennesson
Sandra Pipic
Håkan Jönsson
Eva Holbeck
Kristofer Brage

söndag 1 maj 2016

Andrahandsuthyrning

Hej alla,
observera att de nya stadgarna som beslutades på årsmötet 2015 nu gäller och ni som hyr ut i andra hand kommer att debiteras en avgift. Vg se avsnitt på hemsidan om andrahandsuthyrning.

måndag 14 mars 2016

Föreningsstämma 2016

Hej, nu börjar det närma sig våren och preliminärt har vi satt datum för föreningsstämman till 25:e Maj! Fastställt datum kommer som vanligt i brevlådan 2-4 veckor innan fastställt datum.
Då vi har haft en del styrelsemedlemmar som flyttat ber vi alla som kan tänkas vara intresserade att anmäla sitt intresse under föreningsstämman.

Med vänlig hälsning,
Ola Holmberg
TF Ordförande

torsdag 7 januari 2016

Soprummet omorganiserat

Efter möte med renhållningsverket har det blivit lite förändringar i soprummet för att undvika översvämmade sopkärl.
Bland annat har vi fått extra kärl för kartong och pappersförpackningar medan kärlen för restavfall och matavfall kommer att tömmas oftare. Ett av plastkärlen har bytts ut mot ett större.
Tänk på att kärlen nu står på andra ställen så att ingen slänger restavfall bland kartongerna t ex.