Translate

tisdag 16 juni 2015

Ny styrelse 2015

Årsmötet den 4:e juni avlöpte enligt plan och den nya styrelsen är:
Salam Al-Karadaghi (ordföranden)
Eva Holbeck
Ola Holmberg
Jonathan Rosenqvist
Kristofer Brage
Peter Vazdekis
Klas Bergman (suppleant)

Vi säger tack till Felix Krausz, Stefan Eskelid, Rickard Johansson och Ewa Wallin som varit med i styrelsen under förra perioden.

tisdag 2 juni 2015

Föreningens ordinarie stämma kommer att hållas torsdag 4/06/2015 kl. 19


Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på 3 viktiga punkter:

- Ett förslag till stadgeändring gällande andrahandsuthyrning kommer att presenteras av styrelsen. Styrelsen vill nämligen införa avgift i samband med andrahandsupplåtelse. Avgiften betalas till föreningen av medlemmen son hyr ut sin lägenhet. Bakgrunden är att styrelsen vill begränsa andrahandsuthyrningar i allmänhet, och dessutom få betalt för den tid som ärenden relaterade till andrahandsuthyrningar tar. Vi anser att tiden kan användas till mer angelägna ärenden inom föreningens verksamhet. Förslaget i sin helhet har delats ut till alla medlemmar tillsammans med kallelsen till stämman och årsredovisningen.

- Några av er som har läst årsredovisningen har kanske märkt att årets resultat är negativt. Detta beror på de nya avskrivningsreglerna som började gälla f o m i år. För att balansera dessa siffror skulle föreningen vara tvungen att höja hyrorna med ca 18 %. Rådet styrelsen fick från vår ekonomiska förvaltare BoNea var att låta bli att göra det. I verkligheten har vi ett fortsatt positivt kassaflöde, som dessutom kommer att förstärkas ytterligare i år. Detta beror på att vi hade möjlighet att binda största delen av våra lån på 7 och 10 år till väldigt fördelaktigt ränta hos SBAB.  Överskottet kommer att användas dels till amortering av våra lån och dels till avsättningar till vår underhållsfond. För närvarade arbetar vi tillsammans med BoNea med att ta fram en långsiktig underhållsplan för föreningens fastigheter. Vi siktar också på att i fortsättningen amortera 500-600 kkr/år, som motsvarar drygt 1 % av våra lån. Under senaste året har vi amorterat drygt 1 million kr.
Tillsammans med vår nya underhållsplan kommer amorteringarna att bidra till att bygga upp en solid ekonomisk bas för framtiden. Beroende på hur stora avsättningar kommer att behövas till underhållet, en mindre justering av hyrorna kan komma att behövas från nästa år.

- Det kommer att behövas både nya styrelseledamöter och suppleanter då ett antal i den sittande styrelsen ämnar lämna sina uppdrag inför kommande styrelseår. Det är viktigt att ni medlemmar anmäler ert intresse att sitta i styrelsen eftersom vi annars måste ta in externa personer i styrelsen. En följd av detta är ökade kostnader för vår förening vilket i sin tur kan leda till höjda hyror.