Translate

måndag 20 juni 2011

Autogiro och e-postavisering

Vi i styrelsen jobbar kontinuerligt med att hålla nere vår avgift, och alla åtgärder som kan hjälpa till att sänka våra gemensamma kostnader är välkomna! Det bästa och billigaste för föreningen vore om så många som möjligt använder Autogiro och e-postavisering för de månatliga avgiftsbetalningarna.

Se Autogiro och Avgiftsavisering per e-post för mer information.