Translate

tisdag 24 maj 2011

Avgiftsförändringar 2011

Vi kommer på grund av det förändrade ränteläget att under året successivt ta bort den temporära avgiftssänkningen som vi införde i oktober 2010 (utförlig information om detta presenterades av styrelsen på årsmötet som hölls i början på maj).

Halva avgiftsrabatten kommer tas bort under nästkommande period (1 juli - 30 september), därefter kommer styrelsen åter ta ställning till om kvarvarande rabatt skall vara kvar eller tas bort i sin helhet.

Har ni frågor eller funderingar kring detta så är ni naturligtvis välkomna att kontakt oss i styrelsen!

fredag 6 maj 2011

Ny styrelse 2011

Årsmötet den 5:e maj avlöpte enligt plan och den nya styrelsen är:
Stefan Eskelid (ny ordförande)
Bo Bergman
Anne-Marie Beckman
Victor Månsson (ny i styrelsen)
Klas Bergman (ny i styrelsen)

Vi säger tack till Klas och Sofia som varit med i styrelsen under förra perioden.