Translate

onsdag 20 april 2011

Kallelse till föreningsstämma för BRF Käranden 31-41

Härmed kallas samtliga medlemmar till föreningsstämma för BRF Käranden 31-41. Kom och få en inblick i föreningens ekonomi samt njut av kaffe och fika.

Tid: 5:e maj 2011, klockan 19.00
Plats: Kyrkans församlingslokal vid fäladstorget (Fäladstorget 32, 226 47 Lund)

Läs först årsredovisningen för 2010.

Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens årsredovisning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleanter.
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 40.
17. Stämmans avslutande.

Varmt välkomna!

tisdag 5 april 2011

Nyheter i soprummet

Som ni kanske märkt har det stuvats om lite i soprummet. Från och med idag har vi nu fler sopkärl:
  • Ytterligare ett kartongkärl (totalt två).
  • Ytterligare ett halvt hushållssopkärl (totalt 4,5 kärl).
  • NYHET! Två kärl för matavfall. Till dessa kommer att varje lägenhet skall få ett speciellt kärl samt påsar. Detta kommer delas ut inom kort tillsammans med instruktioner och information. Du kan också läsa mer om det här på Lunds kommuns sida.
Är du osäker på något kring soprummet så hör gärna av dig till styrelsen.

Styrelseledamöter sökes!

Till 2011 års upplaga av styrelsen vill vi stärka vår uppställning med nya, färska medlemmar!

Är du intresserad och vill veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen, hör av dig till oss så berättar vi mer!

Lägenhetsnummer i folkbokföringen

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister med lägenhetsnummer och att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnumren. Se här för mer info.

Detta sker genom att du till Skatteverket meddelar vilket lägenhetsnummer som din bostad har fått. OBS! Det är inte frågan om föreningens lägenhetsnummer, utan om ett nytt (t.ex. 1001). I listorna nedan ser du vilket lägenhetsnummer som gäller för just din lägenhet:

måndag 4 april 2011

Avgiftsförändringar 2011

Vi kommer på grund av det förändrade ränteläget att under året successivt ta bort den temporära avgiftssänkningen som vi införde i Oktober 2010.

Mer information om detta samt specifika siffror kommer presenteras på årsmötet i Maj.

Har ni frågor eller funderingar kring detta så är ni naturligtvis välkomna att kontakt oss i styrelsen!