Translate

onsdag 7 december 2011

Avgiftsförändringar 2012

På grund av ökade kostnader i föreningen samt det fortsatt försämrade ränteläget tvingas vi tyvärr höja avgiften med 4% inför 2012. Förändringen gäller från och med januari.

Styrelsen jobbar kontinuerligt med att hålla nere föreningens kostnader, men notera att det trots detta kan bli fråga om ytterligare en höjning av avgiften under 2012.

Har ni frågor eller funderingar kring detta så är ni naturligtvis välkomna att kontakt oss i styrelsen!

Avslutat styrelseuppdrag

Klas Bergman har tyvärr beslutat att lämna styrelsen. Stort tack till Klas för den tiden som varit!

tisdag 20 september 2011

Avgiftsförändringar 2011

Som vi flaggat för tidigare så kommer den temporära avgiftssänkningen, som vi införde i oktober 2010, nu att tas bort i sin helhet. Förändringen gäller från och med oktober (ni kommer kunna se att rabatten är borttagen på de avi:er som delas ut under veckan).

Har ni frågor eller funderingar kring detta så är ni naturligtvis välkomna att kontakt oss i styrelsen!

tisdag 23 augusti 2011

Matavfall

Påsar till matavfall hittar du precis innanför ingången till källaren under port 39.
För mer information om sopsortering, se här.

måndag 1 augusti 2011

Källaren översvämmad, igen...

Efter eftermiddagens kraftiga regnoväder står det nu åter vatten på golvet i källaren. Ni som har förråd i källaren, vänligen kontrollera era tillhörigheter!

För att det ska bli ordentligt torrt i källaren igen så måste alla ta hand om blöta saker, annars kan det bildas mögel. Ni med skadat lösöre bör dessutom dokumentera dessa skador och kontakta ert försäkringsbolag.

söndag 3 juli 2011

Källaren översvämmad

Efter gårdagens kraftiga regnoväder står det nu vatten på golvet i källaren. Ni som har förråd i källaren, vänligen kontrollera era tillhörigheter!

För att det ska bli ordentligt torrt i källaren igen så måste alla ta hand om blöta saker, annars kan det bildas mögel. Ni med skadat lösöre bör även dokumentera dessa skador och kontakta ert försäkringsbolag.

måndag 20 juni 2011

Autogiro och e-postavisering

Vi i styrelsen jobbar kontinuerligt med att hålla nere vår avgift, och alla åtgärder som kan hjälpa till att sänka våra gemensamma kostnader är välkomna! Det bästa och billigaste för föreningen vore om så många som möjligt använder Autogiro och e-postavisering för de månatliga avgiftsbetalningarna.

Se Autogiro och Avgiftsavisering per e-post för mer information.

tisdag 24 maj 2011

Avgiftsförändringar 2011

Vi kommer på grund av det förändrade ränteläget att under året successivt ta bort den temporära avgiftssänkningen som vi införde i oktober 2010 (utförlig information om detta presenterades av styrelsen på årsmötet som hölls i början på maj).

Halva avgiftsrabatten kommer tas bort under nästkommande period (1 juli - 30 september), därefter kommer styrelsen åter ta ställning till om kvarvarande rabatt skall vara kvar eller tas bort i sin helhet.

Har ni frågor eller funderingar kring detta så är ni naturligtvis välkomna att kontakt oss i styrelsen!

fredag 6 maj 2011

Ny styrelse 2011

Årsmötet den 5:e maj avlöpte enligt plan och den nya styrelsen är:
Stefan Eskelid (ny ordförande)
Bo Bergman
Anne-Marie Beckman
Victor Månsson (ny i styrelsen)
Klas Bergman (ny i styrelsen)

Vi säger tack till Klas och Sofia som varit med i styrelsen under förra perioden.

onsdag 20 april 2011

Kallelse till föreningsstämma för BRF Käranden 31-41

Härmed kallas samtliga medlemmar till föreningsstämma för BRF Käranden 31-41. Kom och få en inblick i föreningens ekonomi samt njut av kaffe och fika.

Tid: 5:e maj 2011, klockan 19.00
Plats: Kyrkans församlingslokal vid fäladstorget (Fäladstorget 32, 226 47 Lund)

Läs först årsredovisningen för 2010.

Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens årsredovisning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleanter.
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 40.
17. Stämmans avslutande.

Varmt välkomna!

tisdag 5 april 2011

Nyheter i soprummet

Som ni kanske märkt har det stuvats om lite i soprummet. Från och med idag har vi nu fler sopkärl:
  • Ytterligare ett kartongkärl (totalt två).
  • Ytterligare ett halvt hushållssopkärl (totalt 4,5 kärl).
  • NYHET! Två kärl för matavfall. Till dessa kommer att varje lägenhet skall få ett speciellt kärl samt påsar. Detta kommer delas ut inom kort tillsammans med instruktioner och information. Du kan också läsa mer om det här på Lunds kommuns sida.
Är du osäker på något kring soprummet så hör gärna av dig till styrelsen.

Styrelseledamöter sökes!

Till 2011 års upplaga av styrelsen vill vi stärka vår uppställning med nya, färska medlemmar!

Är du intresserad och vill veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen, hör av dig till oss så berättar vi mer!

Lägenhetsnummer i folkbokföringen

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister med lägenhetsnummer och att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnumren. Se här för mer info.

Detta sker genom att du till Skatteverket meddelar vilket lägenhetsnummer som din bostad har fått. OBS! Det är inte frågan om föreningens lägenhetsnummer, utan om ett nytt (t.ex. 1001). I listorna nedan ser du vilket lägenhetsnummer som gäller för just din lägenhet:

måndag 4 april 2011

Avgiftsförändringar 2011

Vi kommer på grund av det förändrade ränteläget att under året successivt ta bort den temporära avgiftssänkningen som vi införde i Oktober 2010.

Mer information om detta samt specifika siffror kommer presenteras på årsmötet i Maj.

Har ni frågor eller funderingar kring detta så är ni naturligtvis välkomna att kontakt oss i styrelsen!

torsdag 17 mars 2011

Årsmöte 2011

Det är snart dags för föreningens årsmöte (kallelse kommer senare). Sista datum att lämna in motioner till årsmötet är 31/3!

Cykelstöld

En cykel har blivit stulen i cykelskjulet utanför port 39-41. Stölden ägde rum 14/3 runt 22:30, har ni sett något så hör av er till styrelsen!

Tänk på att låsa era cyklar ordentligt (ha gärna extra lås på era cyklar och lås fast dem i cykelstället) för att försvåra för tjuvarna!