Translate

onsdag 8 december 2010

Information gällande garantibesiktningen, akuta åtgärder

Vi har nu gått igenom inlämnade blanketter med fel och brister, och har sållat ut de typer av fel som vi i styrelsen anser vara av sådan karaktär att de bör åtgärdas tidigare än 2013:

  • Sprickor i fasad
  • Rinnande vatten längs fasad
  • Vattenläckage
  • Risk för skadad fuktspärr, badrum
  • Dålig lukt
  • Imma mellan fönster
  • Strul med lås, ytterdörr

Styrelsen kommer inom kort kontakta NCC gällande dessa fel och brister. Vi kommer innan detta möte vilja komma och dokumentera vissa av dessa fel. Någon från styrelsen kommer inom den närmsta framtiden att höra av sig till berörda lägenhetsinnehavare angående detta.

Har ni av någon anledning inte lämnat in någon blankett men har upptäckt fel och brister i er lägenheten som passar in på någon feltyp ovan, hör av er till styrelsen så snart som möjligt!