Translate

tisdag 28 september 2010

Skärpning i soprummet!
Sophusen blir ofta överfyllda med sopor och detta måste vi få ändring på. Locken på sopbehållarna måste kunna gå att stänga. Om är de överfyllda med sopor och locken inte går att stänga så blir de helt enkelt inte tömda av renhållningsföretaget.

Styrelsen får varje vecka ägna tid åt att stuva om, rensa, sortera och ordna upp soporna efter de som inte orkar göra detta själva. Det är ohållbart!

Vi måste fortsättningsvis ta ut en avgift från dem som inte följer våra instruktioner för soprummet alt. lägga in en generell avgift som drabbar alla.

Har ni kommentarer eller andra förslag om hur vi kan förbättra läget, kontakta styrelsen.

Slutbesiktningen närmar sig…

Det kommer att ske en slutbesiktning av alla lägenheter i vår förening under hösten.
Vi ber er därför att göra en förteckning på alla fel, brister och skador som finns i er lägenhet. Ange i vilket rum skadan finns och var den är lokaliserad (vilken vägg, vilken höjd m.m.). Beskriv också skadan. Ta gärna foton och skriv ut som bilaga till er lista. Förvara sedan bilderna digitalt, så ni kan längre fram skicka dem via e-post om det skulle behövas.

Vi har engagerat en besiktningsman, som kommer att närvara under besiktningen, tillsammans med representanter för NCC och styrelsen.

Besiktningen kommer förmodligen att ske någon gång under november och vi hör av oss längre fram, så snart vi vet vilka datum det gäller. Tidpunkten är under dagtid, varvid man får vara beredd på att vara hemma i bostaden på denna tid.

Hör gärna av er om ni har frågor.

söndag 26 september 2010

Avgiftsänkning 2011

Ni skall alla ha fått följande information i era brevlådor men här kommer samma info här på bloggen också:

Tack vare det exceptionellt gynnsamma ränteläget som vi har haft under en längre tid så har föreningen nu ett stort överskott i kassan som vi nu vill ge tillbaka till medlemmarna.

Förra året gjorde vi en stor amortering på lånet, detta år har vi därför beslutat att sänka månadsavgiften. Detta ska ses som en temporär sänkning av månadsavgiften!

Vi har beslutat att sänka månadsavgiften med 30% från och med oktober samt hela 2011. Avgiften kommer därefter successivt höjas till nuvarande nivå under de tre nästkommande åren, men beroende på hur ränteläget utvecklar sig så kan naturligtvis denna plan förändras.

Har ni frågor eller funderingar kring detta så är ni naturligtvis välkomna att kontakt oss i styrelsen!