Translate

fredag 27 augusti 2010

Autogiro

Vi jobbar med att sänka avgiften framöver och alla åtgärder som kan hjälpa till att sänka våra gemensamma kostnader underlättar processen.

Det är en hel del manuellt merarbete för dem som gör sina inbetalningar utan att använda t.ex. internetbanken. Det allra bästa (och billigaste för föreningen) vore om så många som möjligt kan använda Autogiro för de månatliga avgiftsbetalningarna.

Se Autogiro för information om hur ni ansluter er.

Extranycklar

Det går att beställa extranycklar till lägenheterna om så önskas.

Se Extranycklar för information om hur man beställer.