Translate

måndag 30 november 2009

Dagordning dagens möte

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Föregående mötets protokoll
 4. Nya medlemmar
 5. Bredband
 6. Amortering
 7. Källaren
 8. Övriga frågor
 9. Nästa möte
 10. Mötets avslutande

söndag 15 november 2009

Soprummet

Vi blir fler och fler medlemmar i föreningen vilket är trevligt. Samtidigt så betyder det att vi måste bli ännu duktigare på att ta hand om våra gemensamma utrymmen.

Soprummet är begränsat till utrymme och med fler medlemmar så märks det förstås i form av ökad mängd sopor. Speciellt kartongkärlet blir fort överfullt.

Några enkla saker att tänka på när man slänger kartong:
1) Kompaktera lådor, kartonger och förpackningar innan de slängs i sopkärlet. Man kan vika ihop eller skära sönder dem så att de tar minsta möjliga plats.
2) Se till att du bara slänger rätt saker bland kartongerna; frigolit, pappersblad och plast hör inte hemma i kartongkärlet.
3) Har man mycket och stora mängder kartong så bör man överväga att köra dem till soptippen istället.
4) Finns det inte plats i kärlet så bör man antingen kompaktera och göra plats för sina kartongen om det går eller ta med dem hem igen. Överfulla sopkärl töms ej och sopr vid sidan av kärlen skapar oreda och besvär för alla inklusive de som skall tömma soporna.

Några bra länkar är:
Sortera rätt - från A till Ö
Var finns närmaste återvinningscentral
Hur man snabbt och enkelt viker ihop mjölkpaket

Kanske har du andra bra tips? Hör gärna av dig till styrelsen med dina idéer och feedback!

Vad du gör när något går sönder i din lägenhet

Vi har fått en hel del frågor kring vad man skall göra om man upptäcker fel och brister i sin lägenhet. Här kan du läsa om vad du bör göra.

Om felet är på utrustning inne i lägenheten så är det du som bostadsrättsinnehvare som har yttersta ansvaret. Är felet på grund av dålig montering eller bristfällig kvalité kan man tala om att detta skall fixas på garanti. Om du tror det kan täckas av garanti skall du vända dig till den som levererat/monterat utrustningen. Namn och kontakt finner du i häftet "Drift och Skötselinstruktioner" som du skall ha fått av säljaren/mäklaren. Finns det inga detaljer i häftet kan du kontakta NCC som är de som kontrakterat all montering och leverans av utrustning.

Om garanti inte längre gäller blir lagningskostnad något som bostadsrättsinnehavaren får stå för. Det är alltså upp till dig att välja vem som kan laga felet till bäst pris och kvalité. Har man en bra hemförsäkringar kan du få hjälp av den för att täcka hela eller delar av kostnaden. Kontakta gärna ert försäkringsbolag för att se vilket skydd du har, eller kan få.

Kommer du inte överens med leverantör/montör om ansvarsfråga (garanti) så kan du kontakta oss i styrelsen. Kanske finns det andra i föreningen som är i samma sits. Går man ihop så kan man få mer gehör.

Eftersom husen är nybyggda kan det hjälpa att förklara hur själva inspektionen av husen gått till:
1) Första besiktning skedde då huset var färdigbyggt. Besiktningen gjordes av St Petri tillsammans med NCC.
2) När man flyttar in bör man som bostadsrättsinnehavare dokumentera alla fel man hittar. Genom att skicka dokumentation till NCC och styrelsen/St Petri kan man komma överrens om vad som skall åtgärdas på en gång.
3) Slutbesiktning sker när husen är 2 år och då skall alla kvarvarande fel åtgärdas.

Som exempel på saker som man hittar i punkt 2 men inte tas hand om förrän senare är sprickor i väggar. Eftersom dessa sprickor kan uppstå på grund av att huset fortfarande rör på sig kan det vara vits att vänta ytterligare innan man fixar det då det under den första tiden kanske spricker upp igen på kort tid.

måndag 9 november 2009

Dagordning dagens möte

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Föregående mötets protokoll
 4. Nya medlemmar
 5. Översvämningen
 6. Samarbete med grannföreningar
 7. Bredbandsbyte
 8. Vägbulor
 9. Övriga frågor
 10. Nästa möte
 11. Mötets avslutande