Translate

onsdag 21 oktober 2009

Bredband

Hej,

Vill bara meddela om att vi håller på att ingå avtal om ett nytt bredbandsleverantör till föreningen. Det kommer att bli billigare och snabbare än det bredband vi har idag. De aktuella leverantörerna är Riksnet och Perspektiv bredband.

måndag 19 oktober 2009

Dålig lukt och ventilation

Vi har fått höra att vissa av er har problem med att det luktar illa ur avlopp i badrummet. Det kan vara något fel men det är också möjligt att få dålig lukt om man inte hanterar ventilationen på rätt sätt.

Den hustyp vi har är väldigt tät eftersom vi den har cellplast som utsida. Ventilationssystemet består av två delar: från och till-luft. Från-luften sköts av luftventil i badrum/toalett samt fläkten i köket. Dessa ventiler suger ut luft med hjälp av fläkt på taket. Till-luft sköts genom alla de lufthål som finns i fönsterkarmarna. Dessa lufthål kan vara öppna / halvöppna eller helt stängda.

Ventilationssystem funkar som det skall om alla lufthål är öppna och det blir då en bra luftgenomströmning. Om man däremot stänger till för många lufthål vid fönsterkarmarna blir det undertryck (luft sugs ut men det kommer inte in tillräckligt). Då kan det bli baksug och luft sugs upp från avlopp och toalettkrök vilket kan göra att det luktar illa.

Ett sätt att kolla om det är baksug är att kolla om det är vind-drag genom brevlåde-inkastet. Öppna brevinkastet och lyssna samt sätt handen för. Är det baksug känner man hur det riktigt strömmar in luft och det borde nästa höras när man öppnar och stänger inkastet.

Om det inte är baksug eller uttorkat vattenlås så kontakta gärna styrelsen för vidare åtgärd.

Dagordning dagens möte

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Föregående mötets protokoll
 4. Nya medlemmar
 5. Bredbandsbyte
 6. Översvämningen
 7. Lägenhetsregistret
 8. Övriga frågor
 9. Nästa möte
 10. Mötets avslutande

tisdag 13 oktober 2009

Protokoll för styrelsemöte brf Käranden 3141 28/9 2009

 1. Mötet öppnades 17.10
 2. Närvarande Pavel (mötesordförande tillika mötessekreterare), Lena, Bo(justerare), Sofia, Klas.
 3. Nya medlemmar diskuterades. Samtliga sökanden blev antagna. Beslutades även att delegera beslutet om antagande till ordförande+1
 4. AB Kär diskuterades. Likvidation godkändes
 5. Fråga om rätt för medlemmar att installera parabolantenn diskuterades. Beslut togs att man inte får göra detta på taket. Föreningen får inte ha åsikter om parabolantenn i trädgården om medlemmen, men att fastsättning och kabeldragning måste godkännas. Beslutet delegardes till ordförande+1.
 6. Bredbandsbyte diskuterades. Vi inväntar offert
 7. Översvämningen diskuterades. Inspecta har fortfarande inte hört av sig. Pavel kollar med dem. Spolbil diskuterades. Klas skall begära in offert. Beslut, om behov finns, skall tas per capsulam.
 8. Styrelsearvordering diskuterades. Beslut togs att hälften av den tillgängliga summan skall gå till ordföranden och resten fördelas i lika delar på Bo, Klas och Sofia.
 9. Övriga frågor:
  • Förslag på papper till trappupgångar diskuterades och godkändes efter redaktionella ändringar
  • Hjertmers diskuterades. Faxnummer skall ordnas.
  • Bank diskuterades. Beslut togs att ta kontakt med banken och börja amortera på lånet. Beslut togs även att avsluta kontot för hantering av inköp.
  • Nästa möte 19:de oktober