Translate

onsdag 30 december 2009

Källaren: brytskydd installerade

Idag installerades brytskydd på alla dörrar i källaren som leder till förråd. Detta borde hålla tjuvarna borta. Helt säker kan man aldrig vara så ni som har klena förrådslås skall nog ändå överväga att uppgradera till bättre lås.

söndag 27 december 2009

Saknar du något i källaren


Efter inbrotten i källaren så har vi upptäckt att vissa saker har flyttats omkring för att kunna genomsökas.

Det har tex upphittats en borrmaskin. Saknar någon denna? I så fall kontakta mig i lägenhet 4121.

Sedan finns det saker kvarlämnade i ett olåst förråd. Kanske sedan översvämningen? Dessa ligger kvar så ta gärna hand om dem innan tjuvarna gör det.

Inbrott i källaren

Det har varit inbrott i källarförråden under 39/41 vid två tillfällen. Första upptäcktes den 14:e december och det andra inbrottet den 25:e december.

Summa fem dörrar + minst ett lägenhetsförråd blev uppbrutna i första omgången. Två eller fler lägenhetsförråd är tydligt genomsökta. Vaktmästarutrymmet har haft besök, men det är svårt att avgöra om något saknas. Polisanmälan är gjord.

I andra omgången så har ett, kanske två, förråd fått lås uppklippta.

Vi ber alla att kolla sina förråd och byt gärna till kraftigare lås. Styrelsen kommer se över lås och dörrar men i Jultider kan det ta tid.

Har ni fått saker stulna, polisanmäl samt kontakta era försäkringsbolag. Hör gärna av er till oss i styrelsen också.

Mer info kommer postas när vi vet mer.

måndag 30 november 2009

Dagordning dagens möte

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Föregående mötets protokoll
 4. Nya medlemmar
 5. Bredband
 6. Amortering
 7. Källaren
 8. Övriga frågor
 9. Nästa möte
 10. Mötets avslutande

söndag 15 november 2009

Soprummet

Vi blir fler och fler medlemmar i föreningen vilket är trevligt. Samtidigt så betyder det att vi måste bli ännu duktigare på att ta hand om våra gemensamma utrymmen.

Soprummet är begränsat till utrymme och med fler medlemmar så märks det förstås i form av ökad mängd sopor. Speciellt kartongkärlet blir fort överfullt.

Några enkla saker att tänka på när man slänger kartong:
1) Kompaktera lådor, kartonger och förpackningar innan de slängs i sopkärlet. Man kan vika ihop eller skära sönder dem så att de tar minsta möjliga plats.
2) Se till att du bara slänger rätt saker bland kartongerna; frigolit, pappersblad och plast hör inte hemma i kartongkärlet.
3) Har man mycket och stora mängder kartong så bör man överväga att köra dem till soptippen istället.
4) Finns det inte plats i kärlet så bör man antingen kompaktera och göra plats för sina kartongen om det går eller ta med dem hem igen. Överfulla sopkärl töms ej och sopr vid sidan av kärlen skapar oreda och besvär för alla inklusive de som skall tömma soporna.

Några bra länkar är:
Sortera rätt - från A till Ö
Var finns närmaste återvinningscentral
Hur man snabbt och enkelt viker ihop mjölkpaket

Kanske har du andra bra tips? Hör gärna av dig till styrelsen med dina idéer och feedback!

Vad du gör när något går sönder i din lägenhet

Vi har fått en hel del frågor kring vad man skall göra om man upptäcker fel och brister i sin lägenhet. Här kan du läsa om vad du bör göra.

Om felet är på utrustning inne i lägenheten så är det du som bostadsrättsinnehvare som har yttersta ansvaret. Är felet på grund av dålig montering eller bristfällig kvalité kan man tala om att detta skall fixas på garanti. Om du tror det kan täckas av garanti skall du vända dig till den som levererat/monterat utrustningen. Namn och kontakt finner du i häftet "Drift och Skötselinstruktioner" som du skall ha fått av säljaren/mäklaren. Finns det inga detaljer i häftet kan du kontakta NCC som är de som kontrakterat all montering och leverans av utrustning.

Om garanti inte längre gäller blir lagningskostnad något som bostadsrättsinnehavaren får stå för. Det är alltså upp till dig att välja vem som kan laga felet till bäst pris och kvalité. Har man en bra hemförsäkringar kan du få hjälp av den för att täcka hela eller delar av kostnaden. Kontakta gärna ert försäkringsbolag för att se vilket skydd du har, eller kan få.

Kommer du inte överens med leverantör/montör om ansvarsfråga (garanti) så kan du kontakta oss i styrelsen. Kanske finns det andra i föreningen som är i samma sits. Går man ihop så kan man få mer gehör.

Eftersom husen är nybyggda kan det hjälpa att förklara hur själva inspektionen av husen gått till:
1) Första besiktning skedde då huset var färdigbyggt. Besiktningen gjordes av St Petri tillsammans med NCC.
2) När man flyttar in bör man som bostadsrättsinnehavare dokumentera alla fel man hittar. Genom att skicka dokumentation till NCC och styrelsen/St Petri kan man komma överrens om vad som skall åtgärdas på en gång.
3) Slutbesiktning sker när husen är 2 år och då skall alla kvarvarande fel åtgärdas.

Som exempel på saker som man hittar i punkt 2 men inte tas hand om förrän senare är sprickor i väggar. Eftersom dessa sprickor kan uppstå på grund av att huset fortfarande rör på sig kan det vara vits att vänta ytterligare innan man fixar det då det under den första tiden kanske spricker upp igen på kort tid.

måndag 9 november 2009

Dagordning dagens möte

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Föregående mötets protokoll
 4. Nya medlemmar
 5. Översvämningen
 6. Samarbete med grannföreningar
 7. Bredbandsbyte
 8. Vägbulor
 9. Övriga frågor
 10. Nästa möte
 11. Mötets avslutande

onsdag 21 oktober 2009

Bredband

Hej,

Vill bara meddela om att vi håller på att ingå avtal om ett nytt bredbandsleverantör till föreningen. Det kommer att bli billigare och snabbare än det bredband vi har idag. De aktuella leverantörerna är Riksnet och Perspektiv bredband.

måndag 19 oktober 2009

Dålig lukt och ventilation

Vi har fått höra att vissa av er har problem med att det luktar illa ur avlopp i badrummet. Det kan vara något fel men det är också möjligt att få dålig lukt om man inte hanterar ventilationen på rätt sätt.

Den hustyp vi har är väldigt tät eftersom vi den har cellplast som utsida. Ventilationssystemet består av två delar: från och till-luft. Från-luften sköts av luftventil i badrum/toalett samt fläkten i köket. Dessa ventiler suger ut luft med hjälp av fläkt på taket. Till-luft sköts genom alla de lufthål som finns i fönsterkarmarna. Dessa lufthål kan vara öppna / halvöppna eller helt stängda.

Ventilationssystem funkar som det skall om alla lufthål är öppna och det blir då en bra luftgenomströmning. Om man däremot stänger till för många lufthål vid fönsterkarmarna blir det undertryck (luft sugs ut men det kommer inte in tillräckligt). Då kan det bli baksug och luft sugs upp från avlopp och toalettkrök vilket kan göra att det luktar illa.

Ett sätt att kolla om det är baksug är att kolla om det är vind-drag genom brevlåde-inkastet. Öppna brevinkastet och lyssna samt sätt handen för. Är det baksug känner man hur det riktigt strömmar in luft och det borde nästa höras när man öppnar och stänger inkastet.

Om det inte är baksug eller uttorkat vattenlås så kontakta gärna styrelsen för vidare åtgärd.

Dagordning dagens möte

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Föregående mötets protokoll
 4. Nya medlemmar
 5. Bredbandsbyte
 6. Översvämningen
 7. Lägenhetsregistret
 8. Övriga frågor
 9. Nästa möte
 10. Mötets avslutande

tisdag 13 oktober 2009

Protokoll för styrelsemöte brf Käranden 3141 28/9 2009

 1. Mötet öppnades 17.10
 2. Närvarande Pavel (mötesordförande tillika mötessekreterare), Lena, Bo(justerare), Sofia, Klas.
 3. Nya medlemmar diskuterades. Samtliga sökanden blev antagna. Beslutades även att delegera beslutet om antagande till ordförande+1
 4. AB Kär diskuterades. Likvidation godkändes
 5. Fråga om rätt för medlemmar att installera parabolantenn diskuterades. Beslut togs att man inte får göra detta på taket. Föreningen får inte ha åsikter om parabolantenn i trädgården om medlemmen, men att fastsättning och kabeldragning måste godkännas. Beslutet delegardes till ordförande+1.
 6. Bredbandsbyte diskuterades. Vi inväntar offert
 7. Översvämningen diskuterades. Inspecta har fortfarande inte hört av sig. Pavel kollar med dem. Spolbil diskuterades. Klas skall begära in offert. Beslut, om behov finns, skall tas per capsulam.
 8. Styrelsearvordering diskuterades. Beslut togs att hälften av den tillgängliga summan skall gå till ordföranden och resten fördelas i lika delar på Bo, Klas och Sofia.
 9. Övriga frågor:
  • Förslag på papper till trappupgångar diskuterades och godkändes efter redaktionella ändringar
  • Hjertmers diskuterades. Faxnummer skall ordnas.
  • Bank diskuterades. Beslut togs att ta kontakt med banken och börja amortera på lånet. Beslut togs även att avsluta kontot för hantering av inköp.
  • Nästa möte 19:de oktober

måndag 28 september 2009

Dagordning dagens möte

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Nya medlemmar
 4. AB Kär
 5. Parabolantenn
 6. Bredbandsbyte
 7. Översvämningen
 8. Fördelning av arvoderingen
 9. Övriga frågor

onsdag 23 september 2009

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 28:de september 17:00 hemma hos ordföranden(3523). dagordningen kommer att komma upp här innan dess. Alla medlemmar är självklart välkomna.

söndag 13 september 2009

Dagordning Styrelsemöte 14/9

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Genomgång av föregående mötes protokoll.
 4. Nya medlemmar.
 5. Översvämningen
 6. Bredbandsbyte
 7. Fördelning av arvoderingen.
 8. Övriga frågor
 9. Nästa möte.

onsdag 26 augusti 2009

Minnesantekningar från styrelsemötet

Mötet var inte beslutsmässigt så inga formella beslut har tagits. Dock hade vi några diskussioner som jag sammanfattar här i form av dessa minnesanteckningar.

 1. Mötet öppnades 17.00
 2. Närvarande: Pavel Rozenblioum, Klas Hermodsson, Sofia Zhou. Mötet fanns sig vara icke beslutsmässigt.
 3. Inglasning av balkonger etc diskuterades. De närvarande var negativt inställda till detta, men vi var beredda att ompröva vår inställning om de intresserade medlemmarna utförde förarbetet såsom undersökning av vad som krävs för bygglov, huruvida detta kan/bör/måste(?) göras i alla lägenheter etc. De intresserade medlemmarna inbjudes till nästa styrelsemöte för vidare diskussion.
 4. Översvämningen diskuterades. Vi har haft vissa kostnader (runt 20kkr) för sanering + städning. Vi kommer att ha kostnader för hisskador som kan bli ganska höga. En diskussion håller på att föras mellan oss och försäkringsbolaget angående hur mycket som skall fixas. Ett företag som heter Inspecta skall göra en oberoende undersökning. Försäkringsbolaget tycker att vi skall beställa en spolbil från Puls för undersökning av dagvattensystemet. Vi skall kolla med St Petri angående kartor över vattenledningarna och om det varit problem med översvämning tidigare
 5. Räkningar från bevakningstjänst diskuterades. Vi kom fram till att vi skall skriva ihop ett papper om att man skall kontakta styrelsen först och få utryckningen godkänd och sätta upp den i trappuppgångarna. Fram tills pappret är uppsatt tar vi kostnaden.
 6. Andrahandsuthyrning diskuterades. Vi kom fram till att vi skall vara välvilligt inställda och godkänna för ett år i taget om inga specialskäl finns för att säga nej.
 7. Övrigt styrelsearbete: Styrelsemigl skall vidarebefordras till samtliga i styrelsen(Pavel fixar). Styrelsen skall ta en gemensam bild och posta på bloggen(skall göras på nästa möte). Vi skall kopiera upp huvudnycklar så att samtliga i föreningen boende styrelseledamöter har dem. Vi skall ha infoskyltar till trappuppgångar med kontaktinfo mm (Klas fixar ett förslag till skrivelse). Nedbrytning av månadsavgiften med information om hur stor del av avgiften varje kostnadspost är diskuterades. Vi diskuterade även att vi borde se över våra avtal och att vi borde ha ett möte med fastighetsskötarna. Någon form av trivselregler borde tas fram.
 8. Inga övriga frågor diskuterades.
 9. Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte preliminärt 14/9

måndag 24 augusti 2009

Styrelsemötet imorgon

Styrelsemötet kommer att hållas hemma hos ordförande(3523).

söndag 23 augusti 2009

Dagordning för styrelsemöte 25/8

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Inglasning
 4. Översvämningen
 5. Hantering av bevakningstjänsträkningar
 6. Andrahanduthyrning
 7. Övrigt styrelsearbete
 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande

torsdag 6 augusti 2009

Styrelsemöte

den 25:te augusti kl.17.00 kommer vi att ha ett styrelsemöte. Alla medlemmar ar välkomna. Mer info såsom lokal och dagordning kommer senare.

söndag 5 juli 2009

Välkommen

Hej och välkomna till bloggen för käranden 31-41. Här kommer vi att publicera information till medlemmarna.