Translate

Information till mäklare


Allmän information, uppdaterat 2020-05-27, se rödmarkerad text.


 • Vad ingår i avgiften?
  Värme, vatten, bredband (Svenska Stadsnät 100/100 Mbit/s), TV (grundutbud digitalt Comhem). Kollektiv bostadsrättsförsäkring ingår i avgiften, medlem behöver endast teckna hemförsäkring. 
 • Har ni några planerade avgiftshöjningar?
  Nej, men det är något som utvärderas löpande. Senaste två höjningarna är genomförda 1/1-2017 med 2% samt 1/1-2020 med 1%.
 • Radonhalt?
  Senaste utförda kontroll av radon utfördes under perioden 13/2-23/4 2019. Högsta uppmätta årsmedelvärde låg på 100 Bq/m³ vilket är under gränsvärdet på 200 Bq/m³.
 • Vad finns det för planerade renoveringar?
  Föreningen följer en tillsatt underhållsplan från 2015 och arbetar primärt utefter denna. Utöver underhållsplanen planeras en uppdatering av energideklarationen under 2021. En utökning av tillgängliga cykelplatser kommer tas upp på föreningsstämman 2020-05-26. På stämman beslutades att avvakta med utökningen av cykelparkeringarna. Ett byte av kv, vv och vvc rör samt tilläggsisolera värmerören i krypgrunden kommer ske med start 2020-05-04.
 • Gjorda renoveringar?
  OVK är utförd, fuktmätningar i fasad utförda, fasadrengöring och exteriör detaljer under 2018, utökning av fasadbelysning. Fastigheterna blev totalrenoverade 2008-2009, Tidigare tvåvåningshus som man byggde på ytterligare två våningar. Bara stommen från vån 1 och 2 är kvar.
 • Vad har ni för bredband/tv?
  Fiber genom Svenska Stadsnät 100mbit/100mbit. ComHem Digital grundutbud.
 • Finns det möjlighet att hyra parkering i föreningen och hur stor avgift ligger det på?
  Föreningen har ingen parkering. Parkering kan fås via Procendia AB, tel: 046-4601275, e.post: fastigheter@procendia.se. Kontakta Procendia AB för uppgift om kostnader.
 • Tillhörande förråd?
  Alla lägenheter har ett tillhörande förråd. Föreningen har 7 extra förråd att hyra ut dessa kostar 150 kr/månad. För tillfället har vi inga lediga men man kan ställa sig i kö.
 • Vem betalar överlåtelseavgiften? och hur stor är den?
  2,5 % av prisbasbeloppet som köparen betalar.
 • Hur ser ni på delat ägande (om föräldrarna köper lägenheten till sitt barn? hur mycket vill ni att barnet äger?
  Föräldrar kan köpa lägenheten till sitt barn men varje barn som bor i lägenheten ska äga vardera 10 %.
 • Har ni tillsyn på lägenheten innan köparen flyttar in?
  Nej, upp till köparen att besiktiga bostaden och tillhörande förråd.
 • Vad har ni för uppvärmning?
  Fjärrvärme från Kraftringen.
 • Finns det samlingslokal att tillgå?
  Nej.
 • Finns det inre reparationsfond som tillhör lägenheten?
  Nej.
 • Godkänns juridisk person som medlem i föreningen?
  Nej.

Administrativ Information


 • Hur många nycklar finns det till lägenheterna?
  Kontrollera med styrelsen hur många nycklar det ska finnas till lägenheten. Enklast är om ni mejlar till karanden3141@gmail.com och uppger vilken lägenhet det gäller samt anger Nyckel ID som finns på nyckeln, är i stil med 32L1. Om någon nyckel saknas vid överlåtelsen så är det säljaren som står för kostnaden för byte av låscylinder och 3 nya nycklar. Enklast är att reglera detta på köpeskillingen. Kostnaden för byte ligger på ca 4100-5800:- beroende på om man måste byta cylinder eller om man kan lägga om befintlig cylinder.
 • Hur regleras elförbrukningen vid försäljning?
  Vid överlåtelse är det upp till köpare och säljare att själva reglera detta. Föreningen gör ingen extra avläsning av elförbrukningen vid överlåtelse. Förbrukad el läses av i januari och överskjutande kostnad eller tillgodohavande justeras på april månads avgifts avi.
 • Pantsättningsavgift, vilket belopp?
  1,0 % av prisbasbeloppet per pant som köparen betalar.
 • Vart skickar jag ansökan om medlemskap?
  Skickas till BoNea Förvaltning AB, Fosievägen 15, 21431 Malmö.
 • Utdrag ur lägenhetsförteckningen?
  Mäklarbild fås från BoNea Förvaltning AB, Fosievägen 15, 21431 Malmö brf@bonea.se
 • Föreningens stadgar och ekonomiska plan. Tryck här
 • Föreningens årsredovisningar. Tryck här
 • Föreningens protokoll föreningsstämma. Tryck här
 • Föreningens energideklaration. Tryck här