Translate

Om föreningen

Innehåll:
Vanliga frågor och svar
Stadgar
Energideklaration
Radon
Årsredovisning
Protokoll från föreningsstämma

Vanliga frågor och svar


Vad ingår i månadsavgiften?

Se Avgiften under avsnittet Information till medlemmar.

Vad gäller schablonavgiften för el?

Förbrukad el läses av i januari varje år, överskjutande kostnad eller tillgodohavande justeras på april- månads avgiftsavi. Vid överlåtelse är det upp till köpare och säljare att själva reglera detta.

Tar ni ut någon överlåtelseavgift? Någon pantsättningsavgift?

Överlåtelse- och pantsättningsavgift (per pant) tas ut med 2,5% resp. 1% av ett prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av köparen.

P-platser som eventuellt finns att hyra? Är det kö?

Se Parkering under avsnittet Information till medlemmar.

Är det några renoveringar på gång framöver i föreningen?

Fastigheterna är en kombination av helrenovering och nybyggnad av tidigare 2-plansfastigheter. Vår förening var inflyttningsklar hösten 2008 och det finns inga renoveringar gjorda eller planerade.

Har ni några planer/beslut på att höja månadsavgiften? När och hur mycket i så fall?

Nej, men detta är något vi löpande diskuterar på våra styrelsemöten.

Om en student vill bo i lägenheten med föräldrarna äga den eller liknande, hur ser ni på det?

Våra stadgar kräver att person som bor i bostadsrätten är medlem, annars räknas det som andrahandsuthyrning. Vi rekommenderar att barn vars föräldrar bekostar lägenheten låter son/dotter stå som ägare till minst 10%.

Godkänns juridisk person som medlem i föreningen?

Nej.

Har ni någon samlingslokal/festlokal/övernattningslägenhet?

Nej.

Finns det någon inre reparationsfond till lägenheten?

Nej.

Stadgar och ekonomisk plan


Radon

Radonmätning utförd under perioden 13/2-23/4 2019. Högsta uppmätta årsmedelvärde låg på 100Bq/m³ vilket är under gränsvärdet som är 200Bq/m³.

Årsredovisning


Protokoll från föreningsstämma (räkenskapsår)