Translate

fredag 15 september 2017

Uppdaterat informationen på hemsidan.

Vi har uppdaterat informationen under "Information till medlemmar" med information om vår ekonomiska förvaltare BoNea och deras portal som alla medlemmar kan logga in på.


tisdag 12 september 2017

Påminnelse angående ventilations arbete v37

Under perioden 13-15/9 kommer Climat 80 att genomföra ventilationsarbeten i vissa lägenheter samt gå igenom alla takfläktar som styrs av spiskåporna i respektive lägenhet.
Den 13/9 ser man över alla takfläktar och den 14-15/9 ska de in i de lägenheter som har fått information om detta.
Vi vill påminna att om man inte har lämnat in och gett tillåtelse att Climat 80 använder huvudnyckel så måste man se till så att någon är hemma den dagen som Climat 80 ska besöka lägenheten.
Om man inte upplåter sin lägenhet till Climat 80 den dagen som man blivit aviserad om så innebär det att vi måste boka in en ny dag och då får medlem som orsakar extrabesöket stå för denna kostnad själv.

Mvh
Styrelsen

måndag 11 september 2017

Uppdaterat informationen på hemsidan.

Under "Information till medlemmar" har vi uppdaterat informationen gällande:
 • Avgiften
 • Hemförsäkring
 • Lås/Nycklar
 • Bredband
Styrelsen uppmanar er att läsa igenom den uppdaterade informationen så att ni vet vad som gäller.

Mvh
Styrelsen


söndag 10 september 2017

Ny Stadga

Hej.
2017-08-28 hölls en extra stämma där vi besluta att anta en ny stadga. Den nya stadgan gick vi igenom på vår årliga föreningsstämma 2017-06-08.
Aktuell Stadga hittar ni under menyn "Om föreningen"

Om ni inte har läst stadgan så ta er tid att göra det.

Mvh
Styrelsen

måndag 14 augusti 2017

Extra föreningsstämma.

Kallelse till extra föreningsstämma för Brf Käranden 31-41Medlemmar i Brf Käranden 31-41 kallas härmed till extra föreningsstämma för att avhandla införande av ny stadga samt val av suppleanter till styrelsen.


Tid: 2017-08­-28, klockan 19:00
Plats: Vaktmästarlokalen i källaren, under port 39

Dagordning 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt §40.
  1. Förslag till ny stadga (andra omröstningen)
  2. Val av suppleanter till styrelsen
 9. Stämmans avslutande.


Varmt välkomna!


Hälsningar

Styrelsen

måndag 10 juli 2017

Information om ventilation

Vid den injustering av luftflöden som gjordes under december 2016 framkom det en del brister i ventilationssystemet som behöver åtgärdas. I samband med detta har även en generell och grundläggande information sammanställts som ämnar underlätta det löpande underhållet, för att luftflödena på så vis skall fortsatt vara så bra som möjligt.

Föreningen har därför tagit in anbud för att få specifika problem åtgärdade och har fått information om kostnaden för detta. I samband med att de identifierade problemen åtgärdas kommer de berörda lägenheterna få ytterligare information rörande de anmärkningar som gjordes vid injusteringen. Informationen kommer delas ut den 12/7-17.

Därmed hoppas styrelsen kunna upplysa alla medlemmar hur ventilationssystemet fungerar samt hur man själv underhåller ventilationssystemet i sin lägenhet på bästa sätt.

Rådfråga alltid styrelsen vid renovering för att säkerställa att ni har valt en spiskåpa som är anpassad för fastighetens ventilationssystem.

Allmän informationen som delas ut den 12/7-17 finns tillgängligt på föreningens hemsida under länken ”Ventilation” som finns på sidan ”Information till medlemmar”. Information som delas ut till berörda lägenheter finns ej upplagd på hemsidan utan kommer bara delas ut till respektive lägenhet.

Mvh
Styrelsen

Extranycklar.

Hej.
Behöver ni extranycklar till lägenheten? Nycklar kan bara beställas om ni fått en rekvisition från nyckelansvarig som sitter i styrelsen. Mer information finns på vår hemsida under "Information till medlemmar"

Mvh
Styrelsen

torsdag 25 maj 2017

Rensning av cyklar i cykelställen.

Vi kommer att märka upp cyklarna med svart gul tejp och om tejp biten sitter kvar efter 2017-08-14 så kommer cykeln transporteras bort.

We will mark the bikes with black and yellow tape. If the tape still is attached to your bike after 2017-08-14 your bike will be removed.


Styrelsen Brf Käranden 31-41

Välkomna till föreningsstämman 2017-06-08.

Föreningsstämman kommer hållas den 8/6 kl 18:30 i källarlokalen under trappuppgång 39.
I kallelsen finns info om dagordning samt information om förslaget om ny stadga.

Se Kallelse.
Se Årsredovisning

Vi söker engagerade medlemmar som kan tänkas sitta med i styrelsen antingen som ledamot eller suppleant. Vill ni veta mer om styrelsearbetet kontakta styrelsen på mejl för mer information.

Hoppas vi ses.

Mvh
Styrelsen