Translate

måndag 2 januari 2012

Program till detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarter Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.

För utbyte av information och synpunkter hålls programmet tillgängligt för samråd.

Tid: 13 december 2011 – 13 februari 2012.
Plats: Stadsbyggnadskontoret, Bangatan 10 A, Lund.
Expeditionstid: Måndagar - fredagar klockan 10 - 12, eller annan tid efter överens-kommelse med planens handläggare.

Programmet finns även tillgängligt på Stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6, Bibliotek Norra Fäladen, Svenshögsvägen 25 i Lund samt på www.lund.se/planerpagang.

Samrådsmöte kommer att hållas den 2 februari 2012 klockan 17.30 i
Fäladsgårdens matsal, Svenshögsvägen 25, Lund.

Planprogrammet
Underrättelsen