Translate

torsdag 18 november 2010

Information gällande garantibesiktningen

Den planerade garantibesiktningen kommer inte att ske under år 2010. Vi har nyligen fått besked om att besiktningen för vår förening ska ske efter 5 år istället efter 2 år, detta betyder att garantibesiktning kommer att ske först hösten 2013.

Vi vill ändå att ni lämnar in blanketterna vi har distribuerat ut tidigare i era brevlådor, där ni fyller i fel och brister som ni upptäckt i er lägenheten (komplettera gärna med foton). Vi kommer därefter att gå genom alla blanketterna och kontakta NCC i de fall där felen är av sådan karaktär att de bör åtgärdas tidigare än 2013. Vänligen lägg blanketten i föreningens brevlåda (innanför port 41) senast den 1:e december.

Hör gärna av er om ni har frågor.