Translate

torsdag 27 maj 2010

Bredband som slutar fungera i hus 39/41?

Har du märkt att bredbandet att bredbandsuttaget i hus 39/41 ibland slutar fungera? Detta är på grund av att bredbandsutrustningen är inkopplat på en jordfelsbrytar i källaren som löser ut lite då och då. På samma delsystem sitter garagebelysning och uttag så vi tror att det är den säkringen som löset hela delsystemet och då drabbas även bredbandet. Tillfälligt så löses detta genom att någon i styrelsen går ner i källaren och slår till jordfelsbrytaren när detta händer.

Skicka därför gärna SMS direkt till styrelsen om du får avbrott i bredbandet och du bor i hus 39/41 då detta kan åtgärdas av oss och inte leverantören Perspekiv Bredband.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar