Translate

söndag 15 november 2009

Vad du gör när något går sönder i din lägenhet

Vi har fått en hel del frågor kring vad man skall göra om man upptäcker fel och brister i sin lägenhet. Här kan du läsa om vad du bör göra.

Om felet är på utrustning inne i lägenheten så är det du som bostadsrättsinnehvare som har yttersta ansvaret. Är felet på grund av dålig montering eller bristfällig kvalité kan man tala om att detta skall fixas på garanti. Om du tror det kan täckas av garanti skall du vända dig till den som levererat/monterat utrustningen. Namn och kontakt finner du i häftet "Drift och Skötselinstruktioner" som du skall ha fått av säljaren/mäklaren. Finns det inga detaljer i häftet kan du kontakta NCC som är de som kontrakterat all montering och leverans av utrustning.

Om garanti inte längre gäller blir lagningskostnad något som bostadsrättsinnehavaren får stå för. Det är alltså upp till dig att välja vem som kan laga felet till bäst pris och kvalité. Har man en bra hemförsäkringar kan du få hjälp av den för att täcka hela eller delar av kostnaden. Kontakta gärna ert försäkringsbolag för att se vilket skydd du har, eller kan få.

Kommer du inte överens med leverantör/montör om ansvarsfråga (garanti) så kan du kontakta oss i styrelsen. Kanske finns det andra i föreningen som är i samma sits. Går man ihop så kan man få mer gehör.

Eftersom husen är nybyggda kan det hjälpa att förklara hur själva inspektionen av husen gått till:
1) Första besiktning skedde då huset var färdigbyggt. Besiktningen gjordes av St Petri tillsammans med NCC.
2) När man flyttar in bör man som bostadsrättsinnehavare dokumentera alla fel man hittar. Genom att skicka dokumentation till NCC och styrelsen/St Petri kan man komma överrens om vad som skall åtgärdas på en gång.
3) Slutbesiktning sker när husen är 2 år och då skall alla kvarvarande fel åtgärdas.

Som exempel på saker som man hittar i punkt 2 men inte tas hand om förrän senare är sprickor i väggar. Eftersom dessa sprickor kan uppstå på grund av att huset fortfarande rör på sig kan det vara vits att vänta ytterligare innan man fixar det då det under den första tiden kanske spricker upp igen på kort tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar