Translate

måndag 9 november 2009

Dagordning dagens möte

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
 3. Föregående mötets protokoll
 4. Nya medlemmar
 5. Översvämningen
 6. Samarbete med grannföreningar
 7. Bredbandsbyte
 8. Vägbulor
 9. Övriga frågor
 10. Nästa möte
 11. Mötets avslutande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar