Translate

måndag 30 november 2009

Dagordning dagens möte

  1. Mötets öppnande
  2. Formalia
  3. Föregående mötets protokoll
  4. Nya medlemmar
  5. Bredband
  6. Amortering
  7. Källaren
  8. Övriga frågor
  9. Nästa möte
  10. Mötets avslutande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar