Translate

tisdag 13 oktober 2009

Protokoll för styrelsemöte brf Käranden 3141 28/9 2009

 1. Mötet öppnades 17.10
 2. Närvarande Pavel (mötesordförande tillika mötessekreterare), Lena, Bo(justerare), Sofia, Klas.
 3. Nya medlemmar diskuterades. Samtliga sökanden blev antagna. Beslutades även att delegera beslutet om antagande till ordförande+1
 4. AB Kär diskuterades. Likvidation godkändes
 5. Fråga om rätt för medlemmar att installera parabolantenn diskuterades. Beslut togs att man inte får göra detta på taket. Föreningen får inte ha åsikter om parabolantenn i trädgården om medlemmen, men att fastsättning och kabeldragning måste godkännas. Beslutet delegardes till ordförande+1.
 6. Bredbandsbyte diskuterades. Vi inväntar offert
 7. Översvämningen diskuterades. Inspecta har fortfarande inte hört av sig. Pavel kollar med dem. Spolbil diskuterades. Klas skall begära in offert. Beslut, om behov finns, skall tas per capsulam.
 8. Styrelsearvordering diskuterades. Beslut togs att hälften av den tillgängliga summan skall gå till ordföranden och resten fördelas i lika delar på Bo, Klas och Sofia.
 9. Övriga frågor:
  • Förslag på papper till trappupgångar diskuterades och godkändes efter redaktionella ändringar
  • Hjertmers diskuterades. Faxnummer skall ordnas.
  • Bank diskuterades. Beslut togs att ta kontakt med banken och börja amortera på lånet. Beslut togs även att avsluta kontot för hantering av inköp.
  • Nästa möte 19:de oktober

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar