Translate

onsdag 26 augusti 2009

Minnesantekningar från styrelsemötet

Mötet var inte beslutsmässigt så inga formella beslut har tagits. Dock hade vi några diskussioner som jag sammanfattar här i form av dessa minnesanteckningar.

  1. Mötet öppnades 17.00
  2. Närvarande: Pavel Rozenblioum, Klas Hermodsson, Sofia Zhou. Mötet fanns sig vara icke beslutsmässigt.
  3. Inglasning av balkonger etc diskuterades. De närvarande var negativt inställda till detta, men vi var beredda att ompröva vår inställning om de intresserade medlemmarna utförde förarbetet såsom undersökning av vad som krävs för bygglov, huruvida detta kan/bör/måste(?) göras i alla lägenheter etc. De intresserade medlemmarna inbjudes till nästa styrelsemöte för vidare diskussion.
  4. Översvämningen diskuterades. Vi har haft vissa kostnader (runt 20kkr) för sanering + städning. Vi kommer att ha kostnader för hisskador som kan bli ganska höga. En diskussion håller på att föras mellan oss och försäkringsbolaget angående hur mycket som skall fixas. Ett företag som heter Inspecta skall göra en oberoende undersökning. Försäkringsbolaget tycker att vi skall beställa en spolbil från Puls för undersökning av dagvattensystemet. Vi skall kolla med St Petri angående kartor över vattenledningarna och om det varit problem med översvämning tidigare
  5. Räkningar från bevakningstjänst diskuterades. Vi kom fram till att vi skall skriva ihop ett papper om att man skall kontakta styrelsen först och få utryckningen godkänd och sätta upp den i trappuppgångarna. Fram tills pappret är uppsatt tar vi kostnaden.
  6. Andrahandsuthyrning diskuterades. Vi kom fram till att vi skall vara välvilligt inställda och godkänna för ett år i taget om inga specialskäl finns för att säga nej.
  7. Övrigt styrelsearbete: Styrelsemigl skall vidarebefordras till samtliga i styrelsen(Pavel fixar). Styrelsen skall ta en gemensam bild och posta på bloggen(skall göras på nästa möte). Vi skall kopiera upp huvudnycklar så att samtliga i föreningen boende styrelseledamöter har dem. Vi skall ha infoskyltar till trappuppgångar med kontaktinfo mm (Klas fixar ett förslag till skrivelse). Nedbrytning av månadsavgiften med information om hur stor del av avgiften varje kostnadspost är diskuterades. Vi diskuterade även att vi borde se över våra avtal och att vi borde ha ett möte med fastighetsskötarna. Någon form av trivselregler borde tas fram.
  8. Inga övriga frågor diskuterades.
  9. Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte preliminärt 14/9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar